25 mei 2022

Vraag naar drinkwater Amsterdam blijft groeien: noodzaak voor extra bronnen

Extra drinkwaterbronnen zijn nodig om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Door de groei van de bevolking en economie stijgt alleen al in de regio Amsterdam de vraag naar drinkwater met een extra hoeveelheid van 27 miljoen m3 in 2050. Voor het huidige gebruik is voldoende en betaalbaar drinkwater beschikbaar van goede kwaliteit. Om ook aan toekomstige generaties te leveren is meer capaciteit nodig.

Saskia de Haas800.jpg

Het optimaliseren en uitbreiden van de productiecapaciteit op de huidige Waternet-locaties biedt niet voldoende soelaas. Tegelijkertijd staan de bestaande drinkwaterbronnen onder druk door klimaatverandering; er zijn steeds vaker droge periodes waarin minder regen valt.

Samenwerking noodzaak

Waternet produceert en levert drinkwater in opdracht van de gemeente Amsterdam. Tweederde van het drinkwater uit Amsterdam komt uit de Amsterdamse Waterleidingduinen en éénderde uit de Bethunepolder. Als beheerder van deze gebieden weet Waternet als geen ander dat het behoud van natuurwaarden van groot belang is. Om nieuwe drinkwaterbronnen succesvol te kunnen gebruiken is het voor alle drinkwaterproducenten noodzaak om samen te werken met elkaar, met natuurbeheerders als Natuurmonumenten, met provincies en met waterschappen.

Brak kwelwater

In de zoektocht naar bronnen komt ook snel opdrachtgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in beeld. Een voorbeeld is de proef waarbij onderzocht wordt of drinkwater vanuit brakke kwel in de Horstermeerpolder gewonnen kan worden. Hier heeft het zoete oppervlaktewater “last” van brak kwelwater. De kwaliteit kan verbeteren door het afvangen van dit brakke kwelwater waardoor het water in de polder zoet blijft. Tegelijkertijd komt door het verwijderen van zouten en andere stoffen drinkwater beschikbaar.

Directeur Saskia de Haas: “Als Nederland waterland beschikken we over ongelofelijk veel kennis waarmee we veel landen steunen in hun drinkwaterproductie. Dit vergt een creatieve aanpak die we hier ook moeten inzetten. Ook moeten we als watersector bij alles de samenwerking opzoeken. Zo onderzoeken we of we op termijn een nuttige industriële bestemming hebben voor het afvalwater van de rioolwaterzuivering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Westpoort. Dan spelen we wellicht veel m3 drinkwater vrij”.

Dagelijks bestuurder Bea de Buisonjé van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De opgave van zoetwaterbeschikbaarheid, het voorkomen van wateroverlast en de toenemende drinkwatervraag is te groot om alleen aan te pakken. De volledige watersector moet haar opgaven naast elkaar leggen en dan slimme combinaties maken”.

Dialoogtafel Vewin

Saskia de Haas en Bea de Buisonje schoven op woensdagochtend 25 mei 2022 aan bij de dialoogtafel van de Vewin over de beschikbaarheid van drinkwater. Hun tafelgenoot was Carla Kersbergen van het Gooisch Natuurreservaat. Ook hier ging het gesprek over de noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe drinkwaterbronnen.

Kijk de hele video van de dialoogtafel hieronder terug, “onze” tafel start rond 28 minuten:

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.