Bodemonderzoek in Amsterdamse Waterleidingduinen

05 september 2022

Tussen donderdag 8 en woensdag 14 september voert Waternet samen met drinkwaterbedrijf PWN een bodemonderzoek uit in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit gebeurt niet vanuit de grond, maar vanuit de lucht. Een helikopter, met daaronder een meetinstrument, vliegt over het gebied om het grondwater in het kustgebied in kaart te brengen.

heli-met-sonde.jpgDrinkwater voor de toekomst

Als drinkwaterbedrijven werken we altijd aan betrouwbaar drinkwater, ook voor in de toekomst. We staan voor heel wat uitdagingen in de toekomst: de bevolking groeit en het klimaat verandert. Daarom werken Waternet en PWN vandaag al hard aan het drinkwater van later.

Tijdens dit bodemonderzoek brengen we de bodem en het grondwater in het duingebied in kaart. Zo komen we meer te weten over hoe de bodem is opgebouwd. We krijgen een beeld van de ondergrond en de verspreiding van zoet, brak en zout grondwater. Al die kennis helpt ons bij het inschatten hoe de natuur zich gaat ontwikkelen en hoe we het gebied kunnen inzetten voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water.

Innovatieve methode

Het bodemonderzoek wordt gedaan door het bedrijf SkyTEM. SkyTEM zet hierbij een helikopter in. Normaal gesproken doen we dit soort onderzoek door grondboringen. Grondboringen nemen veel meer tijd in beslag. Het vliegen met SkyTEM staat gelijk aan zo'n 900 diepe grondboringen en gaat dus veel sneller. We krijgen dan in een korte tijd hele waardevolle resultaten terwijl we voor veel minder overlast zorgen.

Buurtbewoners

De helikopter vliegt tijdens het onderzoek redelijk laag en kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen. Dit kan vervelend zijn voor mensen en dieren. Daarom hebben we buurtbewoners op tijd geïnformeerd. We proberen de overlast van het onderzoek natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen.

Bodemonderzoek Horstermeerpolder

De informatie die we verzamelen is onderdeel van een groter onderzoek. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert een bodemonderzoek uit in de Horstermeerpolder en omgeving.

Meer informatie over het onderzoek en de actuele vliegroute: