Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Meer drinkwater nodig: aan deze oplossingen werkt Waternet

03 april 2023

De vraag naar drinkwater stijgt in Amsterdam tot 2030 van 95 miljoen naar ongeveer 107 miljoen kubieke meter per jaar. En we verwachten dat dit tot 2050 toeneemt naar 122 miljoen kubieke meter. Daarom werken we nu al aan oplossingen om ook in de toekomst genoeg drinkwater te kunnen leveren.

Moeder is met haar kinderen aan het afwassen

In 2030 is er in Nederland ongeveer 100 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar meer nodig (een kubieke meter is gelijk aan 1.000 liter). Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (U verlaat deze site). Dat is bijna net zo veel drinkwater als Waternet in 1 jaar maakt voor de inwoners van Amsterdam en omgeving.

Nieuwe bronnen en meer drinkwater maken

Job Rook en Linda Riemer zijn adviseurs drinkwater bij Waternet. Samen met het RIVM hebben ze onderzoek gedaan naar de problemen en oplossingen rond de beschikbaarheid van drinkwater.

Rook en Riemer: "Het RIVM-rapport geeft een landelijk beeld van de beschikbaarheid van drinkwater, nu en in de toekomst. Alleen al in Amsterdam stijgt de vraag naar drinkwater tot 2050 met meer dan 25 procent. Dat komt door de groei van de bevolking, de economie en klimaatverandering. Daarom werken we nu al aan oplossingen om ook in de toekomst genoeg drinkwater te kunnen leveren. Tot 2030 hebben we in het gebied van Waternet nog genoeg capaciteit. Als we nu niet handelen komen we na 2030 in de problemen. We zoeken dus naar oplossingen die onze capaciteit na 2030 kunnen waarborgen.

Zo zoeken we naar nieuwe bronnen om drinkwater van te maken en onderzoeken we hoe we meer drinkwater kunnen maken. We kijken ook naar oplossingen om bedrijven en huishoudens te helpen met het besparen van drinkwater.

Veel bedrijven kunnen in plaats van drinkwater ook gebruikmaken van water van mindere kwaliteit. In Amsterdam Westpoort maken al 18 bedrijven gebruik van industriewater. Het helpt als nog meer bedrijven hier gebruik van maken.

Ook inwoners kunnen helpen door slim met water om te gaan. Door bijvoorbeeld korter te douchen of regenwater op te vangen in de tuin."

Aan deze oplossingen werken we

Aan deze 6 oplossingen werken we samen onze partners, zoals met andere drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat:

  • We gaan de langzame zandfilters op onze productielocatie in Weesperkarspel verbeteren en uitbreiden. In de winter is de temperatuur laag, en dan kunnen deze zandfilters minder drinkwater zuiveren. Daarom bouwen we extra filters bij.
  • We onderzoeken of we in onze waterzuivering in Leiduin meer drinkwater kunnen maken.
  • We onderzoeken of we vanaf 2027 voor Amsterdam-Noord drinkwater van drinkwaterbedrijf PWN kunnen kopen.
  • Samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoeken we of we in de Horstermeerpolder van brak kwelwater uit de bodem drinkwater kunnen maken.  
  • We onderzoeken of we meer water kunnen gaan zuiveren in Loenderveen en onze vestiging in Weesperkarspel.
  • Samen met drinkwaterbedrijven PWN en Vitens onderzoeken we of we van water uit het Amsterdam-Rijnkanaal of het Gooimeer of het Eemmeer drinkwater kunnen maken. En of we voorgezuiverd water in de bodem kunnen bufferen om zo voorbereid te zijn op klimaatverandering.

Drinkwaterbronnen Waternet

Waternet maakt op 2 plekken in totaal 95 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. Ongeveer tweederde van ons drinkwater halen we uit het Lekkanaal bij Nieuwegein. Dit water zuiveren we daarna in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarna gaat het naar onze zuivering in Leiduin bij Heemstede.

De rest van het drinkwater komt uit de Bethunepolder. Dit water zuiveren we eerst voor bij Loenderveen. Daarna gaat het naar onze nazuivering in Weesperkarspel (Amsterdam Zuid-Oost).

Meer informatie

Berrybot Berry, de digitale assistent