Waternet, PWN en Liander gaan samenwerken aan kabels en leidingen

30 augustus 2023

Waternet, Liander en PWN gaan de komende 8 jaar zoveel mogelijk tegelijk leidingen in de grond aanleggen en onderhouden. Daarover hebben zij afspraken gemaakt met elkaar en met aannemers Bas200+ en Van den Heuvel. De grond hoeft dan maar 1 keer open. Zo hebben bewoners minder last van het werk, blijven de straten beter bereikbaar en gaan de kosten omlaag.

samenwerking-pwn-liander-waternet.jpg

Waternet, Liander en PWN werken veel onder de grond aan kabels en leidingen. Bij Waternet en PWN gaat het om waterleidingen en bij Liander om elektriciteitskabels en gasleidingen. Door samen te werken kunnen de bedrijven dubbel werk voorkomen en kan het werk met minder mensen worden gedaan.  

Onder de naam Combi Infra Amsterdam (CIAMS) werken Waternet en Liander al sinds 2016 samen bij het aansluiten van nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Waternet. Waternet en Liander hebben afgesproken door te gaan met deze samenwerking, en die ook uit te breiden naar bestaande bouw. Omdat Weesp tegenwoordig bij Amsterdam hoort werken Waternet en Liander in de nieuwe overeenkomst ook samen met PWN. 

samenwerking-pwn-liander-waternet-directie.jpg

Op deze foto: Norbert Röling (Directeur Swart Amsterdam), Maarten Mos (Directeur Van Baarsen Buisleidingen B.V.), Thony Fens (Directeur Afezo B.V.), Joep Weerts (Directeur Groot Verbruik Reconstructies Netten Liander), Koen de Snoo (Algemeen Directeur Waternet), Geert van den Heuvel (Directeur Van den Heuvel), Patrick Franken (Sectordirecteur Drinkwater Distributie PWN)

Afspraken met aannemers

De partijen hebben meteen nieuwe afspraken gemaakt met aannemers. Vanaf 1 januari 2024 werken de aannemers BAS200+ (een nieuwe samenwerking tussen Van Baarsen Buisleidingen BV, Afezo BV en Swart Amsterdam) en Van den Heuvel elk in een eigen gebied. Daarnaast zijn er met elkaar en met de aannemers afspraken gemaakt over thema’s als het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaamheid en de uitstoot van schadelijke stoffen.