Akkoord op hoofdlijnen voor vernieuwde Stichting Waternet

10 februari 2023

Waternet is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. In 2021 is er namens de twee opdrachtgevers een governancetraject gestart. Dit is een traject om de besturing van Stichting Waternet te vernieuwen en de organisatie te verbeteren. De opdrachtgevers zijn tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. De definitieve besluitvorming wordt dit jaar verwacht.

Hoofdkantoor aan de AmstelWaterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam hebben hun watertaken samen georganiseerd in Stichting Waternet. In opdracht van Amsterdam maakt Waternet drinkwater, onderhouden we het rioolstelsel, houden we de grachten schoon en bedienen we bruggen en sluizen in Amsterdam. Voor het Waterschap AGV maken we het rioolwater schoon, werken we aan schoon water en zorgen we voor sterke dijken en droge voeten.

Vernieuwde Stichting Waternet

Een vernieuwde Stichting Waternet gaat werken aan de toekomstige wateropgaven in Amsterdam en de gemeenten in het werkgebied van het Amstel, Gooi en Vecht. De samenwerking zorgt voor meer bestuurlijke kracht om de opgaves voor de regio Amsterdam nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren. Er is een strategische samenwerkingsagenda tussen Amsterdam en het waterschap om intensiever en breder samen te werken aan wateropgaven, zoals droogte, hitte, regenval, stijging van de zeespiegel en een dreigend tekort aan drinkwater.

De vernieuwde stichting geeft elke bestuurlijke opdrachtgever afzonderlijk de ruimte om zelfstandig te sturen op de eigen taken en samen op de gezamenlijke taken. Zo is Amsterdam van plan om een afdeling Water op te richten voor de aansturing van Waternet. Dit is een belangrijke inhoudelijke versterking van de ambtelijke organisatie van de gemeente. Binnen de vernieuwde Stichting Waternet zal een bestuursdienst AGV ingericht worden om het waterschapsbestuur AGV direct en onafhankelijk te ondersteunen.

Reactie van de directie van Waternet

‘We zijn blij dat de gemeente Amsterdam en Waterschap AGV op hoofdlijnen akkoord zijn met de totstandkoming van een vernieuwde Stichting Waternet, waarbij het zelfstandig sturen op de eigen watertaken centraal staat. Daarmee is er een grote stap gezet. Toch zijn we er nog niet. Dit jaar wordt het akkoord verder onderzocht en uitgewerkt. Ondertussen gaat ons werk door. Elke dag zetten medewerkers van Waternet zich in voor het mooie waterwerk voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.’