Algemeen directeur Waternet treedt terug

14 februari 2023

Donderdag 12 januari jl. heeft het algemeen bestuur van het Waterschap een belangrijk besluit genomen over de toekomstige inrichting van Waternet.

Aan de voorbereiding van dit besluitvormingsproces is door velen langdurig en hard gewerkt. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur zijn complimenten uitgesproken voor de medewerkers van Waternet. Het is goed dat de afronding van het bestuurlijk besluitvormingsproces door beide opdrachtgevers van de stichting Waternet in zicht is en daadkrachtig wordt opgepakt.

Gelet op de impact van deze besluitvorming en de volgende fase in dit proces heeft Annelore Roelofs na overleg met het Stichtingsbestuur besloten om per heden, 14 februari 2023, te stoppen als algemeen directeur van Waternet.

Voorzitter stichting Waternet, Martien den Blanken: ‘Annelore Roelofs heeft in de afgelopen negen maanden met veel plezier, enthousiasme, overtuiging en daadkracht gewerkt aan de verschillende uitdagende en complexe maar bovenal mooie maatschappelijke opgaven van Waternet, samen met vele professionele collega’s. Het Stichtingsbestuur respecteert het besluit van Roelofs maar betreurt dat ook tegelijkertijd. Zij bedankt Roelofs voor haar toewijding, doortastendheid, behaalde prestaties en de wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan de organisatie in deze lastige periode. Het Stichtingsbestuur wenst haar alle succes toe.’