Koen de Snoo nieuwe algemeen directeur

11 mei 2023

Koen de Snoo start op maandag 15 mei als interim algemeen directeur van Waternet. Hij is benoemd door het Stichtingsbestuur om leiding te geven aan Waternet en de organisatie in verandering vorm te geven. Koen volgt hiermee Annelore Roelofs op die in februari is gestopt als algemeen directeur.

Koen de Snoo

Ruime ervaring in publieke domein 

Koen de Snoo heeft veel ervaring als leidinggevende in het publieke domein. Eerder werkte hij als loco-gemeentesecretaris en directeur concern bedrijfsvoering van gemeente Den Haag, directeur Duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directeur Financiële en Economische zaken bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Inspecteur der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. De Snoo heeft daarnaast een bestuursadviespraktijk, van waaruit hij bestuurders en organisaties adviseert en begeleidt bij hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. 

Koen de Snoo: ‘Ik heb enorm veel zin om bij Waternet aan de slag te gaan. Achter de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van schoon en goedkoop water en duurzaam en veilig waterbeheer gaan veel ingewikkelde opgaven schuil. Er liggen bij Waternet momenteel een aantal forse uitdagingen, waar ik graag de komende periode vanuit mijn ervaring en achtergrond een betekenisvolle bijdrage aan wil leveren.’ 

Organisatie in verandering

Het Stichtingsbestuur heeft Koen de Snoo benoemd tot algemeen directeur van Waternet. Hij vervult deze rol op interim basis om leiding te geven aan Waternet en tegelijkertijd de organisatie in verandering vorm te geven. Een vernieuwde Stichting Waternet gaat werken aan de toekomstige wateropgaven met ruimte voor elke bestuurlijke opdrachtgever om zelfstandig te sturen op de taken. Het Stichtingsbestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, de dijkgraaf van het waterschap en wethouder Water van gemeente Amsterdam. 

Martien den Blanken, voorzitter van het Stichtingsbestuur: ‘Met zijn ervaring en daadkrachtige persoonlijkheid is Koen de Snoo de aangewezen persoon om – samen met de voltallige directie - Waternet naar een nieuwe fase te leiden en tegelijkertijd dagelijks te werken aan de belangrijke wateropgaven. Namens het Stichtingsbestuur wens ik Koen veel succes toe in zijn nieuwe rol. 

Na het vertrek van de vorige algemeen directeur heeft het Stichtingsbestuur Renze van Houten, directeur strategie en ontwikkeling, bereid gevonden om als waarnemend algemeen directeur Waternet te leiden. Wij hebben grote waardering en respect voor de wijze waarop Renze van Houten invulling heeft gegeven aan deze tijdelijke rol. We verheugen ons op het voortzetten van de samenwerking met Renze binnen de directie van Waternet.’