Toekomst gebied Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek

06 september 2023

Tijdens de droogte van 2022 bleek dat het gebied Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek kwetsbaar is voor extreem weer. Daarom is onderzoek gedaan naar hoe het gebied minder kwetsbaar kan worden gemaakt. Volgens het onderzoek kan dat, maar moeten we in het gebied dan wel andere beslissingen gaan nemen.

Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek

In het gebied Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek gebeurt veel. Er wonen mensen, er zijn wegen en er rijden treinen, boeren bewerken er hun land en mensen brengen er graag hun vrije tijd door. Bij het nemen van besluiten over de inrichting van het gebied houden we rekening met al die belangen. Maar de laatste jaren hebben we niet genoeg rekening gehouden met de hoeveelheid en de kwaliteit van water in het gebied. Als het bijvoorbeeld heel hard of veel regent, stroomt veel water weg dat we misschien beter in het gebied kunnen bewaren voor als het droger is. Want in droge perioden halen we nu bijvoorbeeld water uit het IJmeer of het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar dat water is niet schoon genoeg. Ook kan een tekort aan drinkwater ontstaan, terwijl we er juist meer van nodig hebben.

Oplossingen uit het onderzoek

We willen dat het gebied minder kwetsbaar is voor klimaatverandering. We noemen dat een toekomstbestendig gebied Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek. Om dat te bereiken willen we dat het gebied zelf beter met water omgaat, zodat het minder water uit de rivieren en meren zoals het Amsterdam-Rijnkanaal en IJmeer nodig heeft. Daarvoor zijn aanpassingen nodig zodat we bijvoorbeeld meer regenwater in het gebied kunnen bewaren. Maar ook dat we de hoogte van het waterpeil makkelijker kunnen aanpassen. En we moeten het belang van genoeg en schoon water altijd meenemen in besluiten over de inrichting van het gebied.

Samen verder en aan de slag

Wonen, werken en genieten in Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek vraagt dus in de toekomst om meer aandacht voor water en natuur. Om dat te bereiken moeten we samen aanpassingen en meer onderzoek doen. Dit vraagt verdere uitwerking en samenwerking met verschillende partijen in de regio.

Het ontwerpend onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek is uitgevoerd door H+N+S Landschapsarchitecten en onderzoeksbureau HydroLogic samen met en voor Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbedrijven Vitens, PWN en Waternet, provincie Noord-Holland en MRA.

Meer weten

Lees meer over het onderzoek (U verlaat deze site) op de projectwebsite van Regio Gooi en Vechtstreek.