De schouw

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen. Dit voorkomt wateroverlast. Daarom controleren we in november het water in ons gebied. Deze jaarlijkse controle heet de najaarsschouw. Als u eigenaar bent van een sloot, moet u zorgen dat deze goed onderhouden is.   

Wanneer onderhoud en schouw

U kunt uw sloot het best onderhouden tussen 15 juli en 1 november. De schouw vindt plaats in de eerste 2 weken van november. In de tweede week van december is er een herschouw.

Planning bekijken
Planning bekijken

Keur: regels voor onderhoud

Waternet voert de schouw uit in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wilt u weten waar u op moet letten tijdens het onderhoud? De algemene regels voor het onderhoud vindt u in de Keur.

Keur bekijken
Keur bekijken

Legger: onderhoudsplicht sloot

In de legger ziet u wie op welke plek verantwoordelijk is voor onderhoud van een sloot. De legger bestaat uit kaarten en tabellen. Hierin staat waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen.

Legger bekijken
Legger bekijken