Onderhoud sloot

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen. Als u eigenaar bent van een sloot, moet u zorgen dat deze niet volgroeit met waterplanten. Of dat de baggerlaag niet te dik wordt. Maar hoe onderhoudt u uw sloot? Bekijk hoeveel waterplanten u kunt weghalen. En hoe u ervoor zorgt dat de waterdieren in leven blijven.

Vaak worden tijdens het onderhoud alle waterplanten verwijderd. Dit is helemaal niet nodig. Er zitten zelfs voordelen aan om ze te laten staan. Vissen en insecten kunnen tussen de planten schuilen. Ook paren ze hier. De waterplanten dragen bij aan zuurstof in het water en een betere waterkwaliteit. Ook hoeft u minder vaak te baggeren en verliest u minder grond. Dat komt doordat planten met hun wortels het losse slib bij elkaar houden.  

Hoe onderhoud ik mijn sloot?

 • U kunt uw sloten het best onderhouden tussen 15 juli en 1 november. En dan nog het liefst tussen eind augustus en begin oktober. Dan hebben planten en dieren er het minst last van.
 • Is uw sloot smaller dan 2,5 meter? Laat dan 10% van de waterplanten staan. Waterplanten zijn belangrijk voor vissen en insecten.
 • Is uw sloot breder dan 2,5 meter? U kunt meer waterplanten laten staan. U hebt dan 2 keuzes:
  1. Haal aan 1 kant van de sloot 2,5 meter planten weg.
  2. Of haal in het midden van de sloot 2 meter planten weg.
 • Laat zoveel mogelijk planten aan de kant staan. Deze zorgen met hun wortels voor een stevige kant.
 • Leg de verwijderde planten niet te dicht aan de waterkant. Verdeel het over uw land of breng het weg.
 • Geef waterdieren de kans om te vluchten.
  1. Onderhoud 1 kant van de sloot per keer.
  2. Begin aan de kant waar de sloot doodloopt.
  3. Gebruikt u een machine? Rijd stapvoets en haal de machine rustig door het water.

Baggeren van de sloot

Soms moeten eigenaren hun sloot zelf baggeren. Een dikke laag bagger zorgt dat het water niet goed kan doorstromen. Ook voor dieren en planten is het beter om de bagger eens in de paar jaar te verwijderen. Houd er rekening mee dat u alleen bagger uit het midden van de sloot verwijderd. De vaste bodem en randen van de oevers mogen daarbij niet geraakt of verwijderd worden. Dan worden ze minder stevig. Lees meer over baggeren. 

Waarom moet ik mijn sloot onderhouden?

Een onderhouden sloot voorkomt wateroverlast. In een sloot met vuil en veel waterplanten kan het water niet goed stromen.

Waternet controleert in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in november de sloten, vaarten en duikers (de buizen tussen sloten) in ons gebied. We kijken dan of het water goed kan doorstromen. Deze jaarlijkse controle noemen we de najaarsschouw.

Wanneer is de schouw?

De schouw vindt plaats in de eerste 2 weken van november. Is de sloot nog niet (goed) onderhouden? Dan controleren we in december nog een keer. Dit noemen we de herschouw. 

Bekijk de planning

Wie onderhoudt welk water?

De eigenaar van de sloot moet zijn of haar eigen sloot onderhouden. Denk aan bewoners en boeren. Maar ook aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en de Nederlandse Spoorwegen. Waternet zelf maakt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de hoofdwatergangen en vaarten schoon.

Benieuwd of u eigenaar bent van een sloot? We gebruiken gegevens uit het Kadaster om te bepalen wie welke sloot moet schoonmaken. In de legger ziet u wie op welke plek verantwoordelijk is voor onderhoud. Het kan zijn dat niet de hele sloot van u is. Overleg dan met de andere eigenaar over het onderhoud.

Kan Waternet mij helpen met onderhoud?

Waternet kan u helaas niet helpen. Als u niet in staat bent om zelf uw sloot te onderhouden, dan kunt u een loonbedrijf bij u in de buurt inhuren.  

Hoe vaak moet ik mijn sloot onderhouden? 

Minstens 1 keer per jaar, in het najaar. Groeit de sloot helemaal dicht? Dan is misschien vaker onderhoud nodig. Groeien er weinig planten? Dan is elk jaar onderhouden misschien niet nodig.

Hebt u meerdere sloten? En denkt u dat planten langer kunnen blijven staan? Meld u dan aan voor het nieuwe onderhoudsprogramma. Uw sloot wordt dan misschien minder vaak gecontroleerd.

Regels

Onderhoud aan de sloot moet gebeuren volgens de Gedragscode Wet Natuurbescherming. Door u te houden aan deze wet, beschermt u planten en dieren tijdens het onderhoud van uw sloot. Algemene regels voor het onderhouden van sloten vindt u in de Keur, artikel 5.1.