Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Privacyverklaring voor het leveren en factureren van drinkwater

Waternet is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verwerken. In deze privacyverklaring staat in detail welke persoonsgegevens Waternet verwerkt voor het leveren en in rekening brengen van drinkwater.

Deze verklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van Waternet.

 1. Hoe gaat Waternet om met uw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 3. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
 4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 5. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
 6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 8. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 9. Geven wij uw persoonsgegevens door aan buitenlandse organisaties?
 10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het leveren en factureren van drinkwater?
 11. Welke rechten hebt u?
 12. Hebt u vragen, tips of klachten?
 13. Wat zijn de contactgegevens van Waternet?
 14. Kan Waternet deze privacyverklaring aanpassen?

1. Hoe gaat Waternet om met uw persoonsgegevens?

Waternet gaat zorgvuldig om met uw privacy en werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (U verlaat deze site) en andere wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen verwerken als dit nodig is om drinkwater te kunnen leveren en in rekening te brengen. We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om onze werkzaamheden uit te voeren. Waternet zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Als u wilt dat wij u drinkwater leveren, moet u zich aanmelden als klant. Dat kan via onze website, per telefoon of schriftelijk met een aanmeldformulier. Wij vragen u altijd de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletter(s) en achternaam en tussenvoegsel
  Dit hebben we nodig zodat we weten wie u bent, en om de juiste naam te kunnen gebruiken in onze communicatie en facturering met u.
 • Geboortedatum
  We hebben uw geboortedatum nodig om vast te stellen wie u bent. En zo weten we ook dat u 18 jaar of ouder bent op het moment dat u klant van Waternet wordt.
 • Telefoonnummer
  Zodat we per telefoon contact met u kunnen opnemen.
 • E-mailadres
  Zo kunnen we per e-mail contact met u opnemen en rekeningen sturen.
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  - Met uw adresgegevens weten we op welk adres we drinkwater moeten leveren.
  - We kunnen uw rekening per post sturen en eventueel per brief contact met u opnemen. U kunt ook een afwijkend factuuradres opgeven.
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
  Met uw bankrekeningnummer kunnen wij uw automatische betaling uitvoeren en controleren of een betaling van u afkomstig is.
 • Klantnummer
  Iedere klant heeft een uniek klantnummer. Deze gebruiken we in onze communicatie en facturering.
 • Betalingsvoorkeur
  U kunt ervoor kiezen om de rekening per maand of per 3 maanden te betalen.
  - Bij betaling per maand schrijven we het bedrag automatisch af van uw bankrekening.
  - Bij betaling per 3 maanden kunt u kiezen voor een automatische incasso of elke rekening zelf betalen.
 • Meterstand
  Hebt u een watermeter? Hoeveel u betaalt hangt af van uw totale drinkwaterverbruik. Als u uw meterstand doorgeeft weten wij uw drinkwaterverbruik. Zo betaalt u alleen voor het drinkwater dat u verbruikt.
 • Aantal eenheden van de woning
  Als uw woning geen watermeter heeft kijken we naar het aantal eenheden van uw woning. Hoe meer eenheden uw woning heeft, hoe meer drinkwater u verbruikt, en hoe meer u betaalt. Meer informatie over eenheden. 
 • Aantal personen dat op uw adres woont
  Als uw woning een watermeter heeft dan berekenen we bij de start van de levering het termijnbedrag op basis van het aantal personen dat op het adres woont. Na de jaarafrekening passen we dit aan op het verbruik van het afgelopen jaar.
 • Termijnbedrag
  Het door ons ingeschatte termijnbedrag kunt u binnen bepaalde grenzen naar boven of beneden aanpassen.
 • Datum ontvangst sleutel
  Als we de datum ontvangst sleutel weten, weten we ook vanaf welke datum de levering begint en de overeenkomst kan ingaan.

3. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Van u

 • De persoonsgegevens die we nodig hebben ontvangen we rechtstreeks van u wanneer u zich aanmeldt. Dit kan via onze website, per telefoon of schriftelijk met een aanmeldformulier.
 • Mocht u als klant gegevens willen wijzigen dan kan dit ook via onze website, per telefoon of schriftelijk.

Van de gemeente Amsterdam

Het komt voor dat nieuwe bewoners van een woning in de gemeente Amsterdam zich niet aanmelden, maar wel drinkwater gebruiken. Op verzoek van Waternet levert de gemeente Amsterdam ons dan de persoonsgegevens bij het adres, zodat de inschrijving en facturering alsnog plaats kan vinden.

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor het leveren en factureren van drinkwater

 • Waternet zorgt ervoor dat u drinkwater ontvangt. Voor het water dat u verbruikt sturen we een rekening.
 • Ook gebruiken wij uw gegevens voor verdere communicatie of om betalingen te kunnen innen als u niet op tijd betaalt.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden

 • Als we onderhoud moeten uitvoeren, hebben we uw gegevens nodig. Bijvoorbeeld om u te laten weten dat we in uw buurt aan het werk gaan.
 • Als er een storing is.
 • Als we een aansluiting voor drinkwater moeten maken.
 • Als er een controle op de drinkwaterinstallatie plaatsvindt.

Contact met de klantenservice 

Onze klantenservice staat voor u klaar en beantwoordt graag uw vragen. Hiervoor hebben we soms uw gegevens nodig. Zodra u contact opneemt, vermelden we dit bij uw gegevens in ons systeem. Zo kunnen we u beter en sneller helpen als u een volgende keer contact met ons opneemt.

Mijn Waternet-account

Als klant van Waternet kunt u een Mijn Waternet-account aanmaken. Hiermee kunt u online uw gegevens bekijken en wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld:

 • uw contactgegevens bekijken;
 • uw betaalgegevens wijzigen;
 • uw rekeningen inzien en downloaden.

Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken

We willen u zo goed mogelijk helpen. En we proberen onze dienstverlening steeds weer te verbeteren. Uw mening is heel waardevol voor ons. Daarom kunnen we u zo nu en dan een vragenlijst sturen. Zo kunnen wij uw tevredenheid meten.

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uitvoering overeenkomst

Voor de levering van drinkwater sluit u met ons een overeenkomst: de drinkwaterovereenkomst. We verwerken uw gegevens zodat we de overeenkomst na kunnen komen.

Toestemming

Als u ons toestemming geeft benaderen wij u voor een klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. We verwijderen dan zo snel mogelijk uw gegevens. Ook kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Als u deze niet meer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Waternet zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

 • We beschermen uw gegevens door passende technische en organisatorische maatregelen. Zo voorkomen we misbruik.
 • Ook hebben alleen de personen toegang tot uw gegevens die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • We bewaren uw gegevens zolang dit nodig is voor het leveren en factureren van drinkwater.
 • We zijn verplicht om sommige gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren. Na uiterlijk 7 jaar worden uw gegevens verwijderd uit onze administratie.

8. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Als dat nodig is kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven of organisaties die ons helpen bij het uitvoeren van de drinkwaterovereenkomst. Denk aan de volgende partijen:

 • Aannemers voor het uitvoeren van werkzaamheden
 • Bedrijven die ons helpen bij het verzamelen en controleren van meterstanden
 • Incassobureaus en/of deurwaarders.
 • Bedrijven die klanttevredenheidsonderzoeken voor ons uitvoeren.
 • Bedrijven die voor ons printwerkzaamheden uitvoeren.

We hebben met deze partijen afspraken gemaakt zodat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven als dat volgens de wet verplicht is. Bijvoorbeeld aan de gemeente, de Belastingdienst of Justitie.

9. Geven wij uw persoonsgegevens door aan buitenlandse organisaties? 

Waternet werkt alleen samen met betrouwbare partijen en heeft met deze partijen strikte afspraken gemaakt.

De persoonsgegevens worden voornamelijk in Nederland verwerkt en in enkele gevallen door leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Binnen de EER gelden dezelfde regels voor het beschermen van persoonsgegevens als in Nederland.

10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het leveren en factureren van drinkwater?

Uw persoonsgegevens zullen altijd door een medewerker van Waternet worden verwerkt. We nemen geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zoals door een computerprogramma of -systeem.

11. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om ons te vragen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien.
 • Uw persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Uw persoonsgegevens te laten aanpassen.
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet of beperkt te laten verwerken.
 • Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of iemand anders.

We proberen zo veel mogelijk aan uw verzoek te voldoen:

 • We sturen u een ontvangstbevestiging.
 • We beoordelen het verzoek en geven informatie over wat we doen met uw verzoek. Dat kan ook betekenen dat we maar voor een deel of helemaal niet aan uw verzoek kunnen voldoen.
 • We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen. Deze periode kunnen we met 2 maanden verlengen als uw verzoek ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt. Als dit zo is laten we u dat in ieder geval binnen 1 maand weten.

Stuur uw verzoek naar [email protected] (U verlaat deze site)

12. Hebt u vragen, tips of klachten?

Wij zijn altijd bereid om met u in gesprek met u gaan. Hebt u een vraag, tip of een klacht? Stuur dan een e-mail naar [email protected] (U verlaat deze site). Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij Waternet werkt een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is een wettelijk onafhankelijke interne toezichthouder. Deze ziet toe op het beschermen van persoonsgegevens binnen Waternet. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] (U verlaat deze site).

Autoriteit Persoonsgegevens

Vindt u dat Waternet niet goed met uw persoonsgegevens omgaat? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (U verlaat deze site) of bel met 088 - 1805 250.

13. Wat zijn de contactgegevens van Waternet?

Naam: Stichting Waternet
Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ, Amsterdam
KvK-nummer: 41216593
Algemeen telefoonnummer: 0900 93 94
Website: waternet.nl 

14. Kan Waternet deze privacyverklaring aanpassen?

Waternet kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe wet- en regelgeving is of als er een proces verandert. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16-6-2022.

Berrybot Berry, de digitale assistent