Klacht indienen per post

Wilt u uw klacht per post sturen? Zorg dan dat alle belangrijke gegevens er in staan. Zo kunnen wij uw klacht goed behandelen.

Zet de volgende zaken in uw brief:

  • naam
  • adres, postcode, woonplaats
  • telefoonnummer
  • klantnummer (alleen voor drinkwater)
  • beschrijving van uw klacht
  • plaats, datum en handtekening

Stuur uw brief naar:

Waternet
t.a.v. Klachtencoördinatie
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam