Vergunning aanvragen

Gaat u aan het werk in de buurt van water? Kijk dan of u een vergunning nodig hebt, of een melding moet doen. 

Vergunningen gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft eigen regels voor het gebruik van het binnenwater van Amsterdam. Waternet geeft vergunningen uit namens het college van B en W Amsterdam en Stadsdeel Centrum.

Meer informatie
Meer informatie