Kosten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat u betaalt hangt af van uw situatie. Bekijk de kosten en voorbeelden voor 4 situaties.

Kosten waterschapsbelasting 2021

Soort belastingKosten 2021
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd 0,012126% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 112,31 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 224,62 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,18 per hectare
Zuiveringsheffing € 56,27 per vervuilingseenheid*
Verontreinigingsheffing € 56,27 per vervuilingseenheid*

*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.

Voorbeelden (2021)

1. U woont samen in een huurhuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 168,81
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Totaal 2021 € 285,85

2. U woont alleen in een huurhuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 56,27
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Totaal 2021 € 173,31

3. U woont alleen in een koophuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 350.000 euro.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 56,27
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012126% WOZ-waarde) € 42,44
Totaal 2021 € 215,75


4. U hebt een gezin met 2 kinderen en woont in een koophuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Ook betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 350.000 euro.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 168,81
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012126% WOZ-waarde) € 42,44
Totaal 2021 € 328,29

Verlaging van uw aanslag

Gaat u verhuizen en vertrekt u uit ons gebied? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Komt u in een jaar alleen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag.

Alles over verlaging van uw aanslag

 

Uitleg bij uw aanslag

Wilt u weten wanneer u welke soort waterschapsbelasting betaalt?

Lees onze uitleg over uw aanslag

 

Kosten waterschapsbelasting 2020 en eerder

Kosten 2020 en eerder bekijken

Vraag en antwoord over waterschapsbelasting

Meer veelgestelde vragen over waterschapsbelasting