Kosten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat u betaalt hangt af van uw situatie. Bekijk de kosten en voorbeelden voor 4 situaties.

Kosten waterschapsbelasting 2020

Soort belastingKosten 2020
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning
Watersysteemheffing gebouwd 0,012188% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 107,70 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 215,40 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,12 per hectare
Zuiveringsheffing € 54,92 per vervuilingseenheid*
Verontreinigingsheffing € 54,92 per vervuilingseenheid*

*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid.

Voorbeelden (2020)

1. U woont samen in een huurhuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2020
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 164,76
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning
Totaal 2020 € 279,32

2. U woont alleen in een huurhuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2020
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 54,92
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning
Totaal 2020 € 169,48

3. U woont alleen in een koophuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 350.000 euro.

Soort belastingKosten 2020
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 54,92
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012188% WOZ-waarde) € 42,66
Totaal 2020 € 212,14


4. U hebt een gezin met 2 kinderen en woont in een koophuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Ook betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 350.000 euro.

Soort belastingKosten 2020
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 164,76
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012188% WOZ-waarde) € 42,66
Totaal 2020 € 321,98

Verlaging van uw aanslag

Gaat u verhuizen en vertrekt u uit ons gebied? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Komt u in een jaar alleen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag.

Alles over verlaging van uw aanslag

 

Uitleg bij uw aanslag

Wilt u weten wanneer u welke soort waterschapsbelasting betaalt?

Lees onze uitleg over uw aanslag

 

Kosten waterschapsbelasting 2019 en eerder

Kosten 2019 en eerder bekijken

Vraag en antwoord over waterschapsbelasting

Meer veelgestelde vragen over waterschapsbelasting