Kosten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Hieronder vindt u de kosten voor deze belastingen voor 2016 en 2017. Welke belastingen u betaalt hangt af van uw situatie.

Lees meer over de soorten waterschapsbelasting

 

Kosten waterschapsbelasting 2017

Soort belastingKosten 2017
Watersysteemheffing ingezetenen € 108,34 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,015967% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 87,39 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 174,78 per hectare

Watersysteemheffing natuurterreinen

€ 2,04 per hectare

Zuiveringsheffing

€ 52,65 per vervuilingseenheid (ve)*

Verontreinigingsheffing

€ 52,65 per vervuilingseenheid (ve)*

* ve is een vervuilingseenheid. Mensen die alleen wonen betalen 1 ve. Huishoudens met meer dan 1 bewoner betalen 3 ve.

 

Kosten waterschapsbelasting  2016

Soort belastingKosten 2016
Watersysteemheffing ingezetenen  € 105,43 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd  0,016629% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd  € 84,50 per hectare
Watersysteemheffing wegen  € 169,00 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen  € 2,02 per hectare
Zuiveringsheffing  € 53,11 per vervuilingseenheid (ve)*
Verontreinigingsheffing  € 53,11 per vervuilingseenheid (ve)*

* ve is een vervuilingseenheid. Mensen die alleen wonen betalen 1 ve. Huishoudens met meer dan 1 bewoner betalen 3 ve.

Kosten waterschapsbelasting 2015 en eerder

Kosten 2015 en eerder bekijken

 

Vraag en antwoord over kosten waterschapsbelasting

Dit staat zo in de wet.

Lees meer

Er zitten meestal 2 soorten belasting in uw aanslag waterschapsbelasting: zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen. Hoeveel belasting u betaalt, hangt onder meer af van het aantal personen in uw huishouden.

Bekijk de kosten voor 2017 en 2016