Kosten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Op uw aanslag vindt u een combinatie van die soorten belasting. Welke dat zijn hangt af van uw situatie. Bekijk de kosten en voorbeelden voor 4 situaties.

Hebt u de aanslag voor 2021 nog niet gehad? Dat kan kloppen. We versturen deze later dan normaal. Lees hier meer.

Kosten waterschapsbelasting (vergelijking 2021 - 2022)

Soort belasting Kosten 2021 Kosten 2022
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning € 123,26 per woning
Watersysteemheffing gebouwd 0,012126% van de WOZ-waarde 0,012483% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 112,31 per hectare € 99,23 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 224,62 per hectare € 198,46 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,18 per hectare € 2,24 per hectare
Zuiveringsheffing € 56,27 per vervuilingseenheid* € 57,73 per vervuilingseenheid*
Verontreinigingsheffing € 56,27 per vervuilingseenheid* € 57,73 per vervuilingseenheid*

*Elk huishouden met meer dan 1 persoon betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Mensen die alleen wonen betalen voor 1 vervuilingseenheid.

Kosten 2021 en eerder bekijken

Voorbeelden (2022)

1. U woont samen in een huurhuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belasting Kosten 2022
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 173,19
Watersysteemheffing ingezetenen € 123,26 per woning
Totaal 2022 € 296,45

2. U woont alleen in een huurhuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belasting Kosten 2022
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 57,73
Watersysteemheffing ingezetenen € 123,26 per woning
Totaal 2022 € 180,99

3. U woont alleen in een koophuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 418.000 euro.

Soort belasting Kosten 2022
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 57,73
Watersysteemheffing ingezetenen € 123,26 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012483% WOZ-waarde) € 52,18
Totaal 2022 € 233,17


4. U hebt een gezin met 2 kinderen en woont in een koophuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Ook betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 418.000 euro.

Soort belasting Kosten 2022
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 173,19
Watersysteemheffing ingezetenen € 123,26 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012483% WOZ-waarde) € 52,18
Totaal 2022 € 348,63

Verlaging van uw aanslag

Gaat u verhuizen en vertrekt u uit ons gebied? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Komt u in een jaar alleen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag.

Alles over verlaging van uw aanslag

 

Uitleg bij uw aanslag

Wilt u weten wanneer u welke soort waterschapsbelasting betaalt?

Lees onze uitleg over uw aanslag

Vraag en antwoord over waterschapsbelasting

Meer veelgestelde vragen over waterschapsbelasting