Kosten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Op uw aanslag vindt u een combinatie van die soorten belasting. Welke dat zijn hangt af van uw situatie. Bekijk de kosten en voorbeelden voor 4 situaties.

Kosten waterschapsbelasting (vergelijking 2020 - 2021)

In 2021 betaalt u als huurder ongeveer 2,3% meer waterschapsbelasting dan in 2020. Als eigenaar ongeveer 2,5% meer. De stijging komt onder andere door hogere (loon)kosten en hogere kosten door klimaatverandering.

Soort belastingKosten 2020Kosten 2021
Watersysteemheffing ingezetenen € 114,56 per woning € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd 0,012188% van de WOZ-waarde 0,012126% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 107,70 per hectare € 112,31 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 215,40 per hectare € 224,62 per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,12 per hectare € 2,18 per hectare
Zuiveringsheffing € 54,92 per vervuilingseenheid* € 56,27 per vervuilingseenheid*
Verontreinigingsheffing € 54,92 per vervuilingseenheid* € 56,27 per vervuilingseenheid*

*Elk huishouden met meer dan 1 persoon betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Mensen die alleen wonen betalen voor 1 vervuilingseenheid.

Voorbeelden (2021)

1. U woont samen in een huurhuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 168,81
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Totaal 2021 € 285,85

2. U woont alleen in een huurhuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 56,27
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Totaal 2021 € 173,31

3. U woont alleen in een koophuis

Een huishouden van 1 persoon betaalt voor 1 vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 418.000 euro.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) € 56,27
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012126% WOZ-waarde) € 50,69
Totaal 2021 € 224,00


4. U hebt een gezin met 2 kinderen en woont in een koophuis

Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Ook betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde 418.000 euro.

Soort belastingKosten 2021
Zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden) € 168,81
Watersysteemheffing ingezetenen € 117,04 per woning
Watersysteemheffing gebouwd (0,012126% WOZ-waarde) € 50,69
Totaal 2021 € 336,54

Verlaging van uw aanslag

Gaat u verhuizen en vertrekt u uit ons gebied? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Komt u in een jaar alleen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag.

Alles over verlaging van uw aanslag

 

Uitleg bij uw aanslag

Wilt u weten wanneer u welke soort waterschapsbelasting betaalt?

Lees onze uitleg over uw aanslag

 

Kosten waterschapsbelasting 2020 en eerder

Kosten 2020 en eerder bekijken

Vraag en antwoord over waterschapsbelasting

Meer veelgestelde vragen over waterschapsbelasting