Waterschapsbelasting

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Hiermee kunnen we ons afvalwater schoonmaken. En het oppervlaktewater schoonhouden. Ook zorgen we dat het water van rivieren, grachten, sloten en plassen op de juiste hoogte blijft. En houden we dijken veilig.

Er zijn  3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie. 

  • Woont u in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan betaalt u watersysteemheffing. Hoeveel watersysteemheffing u betaalt, ligt aan de categorie waarin u hoort. 
  • De meeste woningen in Nederland zijn aangesloten op het riool. Loost u op het riool? Dan  betaalt u zuiveringsheffing. Loost u op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze heffingen berekenen we op basis van eenheden. Die noemen we ‘vervuilingseenheden’ (ve). Bekijk welke kosten waterschapsbelasting u moet betalen.

 Zie ook