Hoeveel geld mag ik hebben voor kwijtschelding?

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding mag u niet meer dan een bepaald bedrag op uw bank- en spaarrekeningen hebt staan. Dat noemen we het normbedrag. Hoe hoog dat bedrag is hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld met hoeveel personen u woont. We leggen het graag aan u uit.

Tel bij het normbedrag dat voor u geldt 1 maand huur en 1 maand premie zorgverzekering op. Dit is het maximale bedrag dat u op uw rekening mag hebben. Hebt u meer geld dan het maximale bedrag? Dan hebt u geen recht op kwijtschelding. 

Normbedragen 2024

 Ik ben alleenstaand of alleenstaande ouder
Situatie Normbedrag
Geen recht op pensioen € 1.283,83
Recht op pensioen € 1.531,46
Ik woon samen (getrouwd en niet getrouwd)
Situatie Normbedrag
Beiden geen recht op pensioen € 1.834,04
1 partner recht op pensioen € 2.081,40
Beiden recht op pensioen € 2.086,40

Ik heb een kind

Hebt u kinderen die bij u wonen? Dan wordt uw normbedrag hoger. U mag het maximale bedrag aan kindgebonden budget (U verlaat deze site) erbij optellen. Hebben uw kinderen inkomen of spaargeld? Die tellen niet mee bij uw normbedrag.

Kostendelersnorm

Sinds 1 januari 2023 is de kostendelersnorm verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dit betekent dat wij kijken naar het aantal personen van 27 jaar of ouder met wie u woont. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder, hoe lager uw normbedrag wordt.