Ik heb 2 aanslagen voor hetzelfde jaar gekregen. Hoe zit dat?

Bent u huiseigenaar? Dan krijgt u mogelijk 2 aanslagen voor hetzelfde jaar. Het kan dan gaan om verschillende soorten belasting. 

  1. Aanslag voor watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing. Ieder huishouden in Nederland betaalt deze belasting.
  2. Aanslag voor watersysteemheffing gebouwd. Dit betaalt u als eigenaar van 1 of meer gebouwen. Het is een percentage van de WOZ-waarde.

U betaalt dus niet dubbel, maar voor een andere belastingsoort.

Meer weten over belastingsoorten