Mammoetkies bij proefboring gevonden

Bij de proefboring naar brak water die vorig jaar in de Horstermeerpolder plaats vond, heeft het waterschap een mammoetkies gevonden. Dat blijkt uit nader onderzoek van geologen van onderzoeksorganisatie TNO. Het stuk van de kies is 15 centimeter lang en lijkt op een stuk hout. Medewerkers van TNO herkenden het vanwege de groeven als een stuk kies van een mammoet.

Na overleg met specialisten van de Universiteit Leiden is de kies geïdentificeerd als een fragment van de achterste kies uit de onderkaak van een Steppe Mammoet (Mammuthus trogontherii). Deze soort komt in het jongste deel van het Vroeg Pleistoceen en het vroegste deel van het Midden Pleistoceen voor. Het is een grote toevalstreffer dat de mammoetkies op 38 meter diepte gevonden werd. De proefboring had namelijk maar een diameter van 80 centimeter.

Bijzondere vondst

Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een dergelijk groot kiesfragment in een boring is aangetroffen. In Nederland zijn er niet zoveel fossielen van deze soort gevonden; van de voorloper de Zuidelijke Mammoet en de opvolger de Wolharige Mammoet daarentegen zijn veel fossielen bekend. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het feit dat we in Nederland (inclusief de Noordzee) weinig fossiel houdende afzettingen uit die tijd kennen. Het is waarschijnlijk dat de kies ergens stroomopwaarts in het water terecht is gekomen en door de stroom meegevoerd is naar de Horstermeer.

 De Steppe Mammoet