Project

Het temmen van de brakke kwel

Wordt aan gewerkt

In het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) bevindt zich een aantal diepe polders die te kampen hebben met brak kwelwater dat vanuit de diepte omhoogkomt. Dit brakke water bevat niet alleen zout, maar ook sulfaat en voedingsstoffen. Het heeft daardoor een negatieve invloed op het water in de polder en zijn omgeving. Een mogelijke oplossing is het oppompen van het brakke grondwater voordat het aan de oppervlakte komt. Mogelijk kunnen we het opgepompte brakke water ook zuiveren tot drinkwater. Van een probleemstof maken we dan een grondstof.

 

Brak kwelwater

Een van de polders met brak kwelwater is de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Door zijn diepe ligging komt steeds veel grondwater als kwelwater naar boven. Aan de randen kwelt veel zoet water omhoog, dat afkomstig is vanuit de hoger gelegen omgeving. In het midden komt van grote diepte brak water naar boven. Die twee kwelstromen mengen zich in de poldersloten. Het gemengde polderwater bevat nog steeds te veel zout voor bijvoorbeeld de landbouw of de natuur. Het polderwater wordt uitgemalen op de Vecht. Daardoor zorgt het niet alleen in de polder, maar ook in de omliggende gebieden voor waterkwaliteitsproblemen.

Onderzoek: van zout kwelwater naar drinkwater

We onderzoeken nu een nieuwe manier om met de brakke kwel om te gaan. We kijken of we het brakke grondwater al diep in de grond kunnen opvangen en wegpompen. Zo voorkomen we dat het in de polder omhoog komt. En dat het verder in de omgeving terecht komt. Ook onderzoeken we of we van dit brakke water drinkwater kunnen maken. Dan hoeven we het zoute water ook niet meer op de Vecht te lozen. 

Meer informatie

Blog: Hoe we het zoute kwelwater in Horstermeer willen temmen