Project

Proef oppompen brakke kwel Horstermeerpolder

In het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) bevindt zich een aantal diepe polders, die te kampen hebben met brak kwelwater dat vanuit de diepte omhoogkomt.

Een van de polders met brak kwelwater is de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Door zijn diepe ligging komt steeds veel grondwater als kwelwater naar boven.

Aan de randen van deze polder kwelt veel zoet water omhoog, dat afkomstig is vanuit de hoger gelegen omgeving. In het midden van deze polder komt van grote diepte brak water naar boven.

 

Deze twee kwelstromen mengen zich in de poldersloten. Het gemengde polderwater bevat nog steeds te veel zout voor bijvoorbeeld de landbouw of de natuur. Het polderwater wordt bovendien ook uitgemalen op de Vecht. Daardoor zorgt het niet alleen in de polder, maar ook in de omliggende gebieden voor problemen met de waterkwaliteit.

 

Onderzoek: van zout kwelwater naar drinkwater

Er wordt, samen met de gemeente Amsterdam, gezocht naar een nieuwe manier om met brakke kwel om te gaan. We kijken of we het brakke grondwater al diep in de grond kunnen opvangen en wegpompen. Zo voorkomen we dat het als kwel in de polder omhoog komt, en dat het verder via de Vecht in de omgeving terecht komt. Ook onderzoeken we of we van dit brakke water drinkwater kunnen maken. Op die manier hoeft het zoute water ook niet meer op de Vecht geloosd te worden. De provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan de pilot.

De werkzaamheden starten buiten in de 1e week van februari 2021 en worden naar verwachting eind maart 2021 afgerond. 

Meer informatie

Lees dit blog https://www.agv.nl/blog/hoe-we-het-zoute-kwelwater-in-horstermeer-willen-temmen/

Of kijk op  de website Winnovatie https://www.winnovatie.nl/innovatie/temmen-van-brakke-kwel-in-de-horstermeerpolder

Over de aanleg van de installaties voor het project Temmen van de brakke kwel lees deze pagina  (50) Post | LinkedIn