Sonderingen in de polder

Als voorbereiding op de proef gaan we op enkele plaatsen in de polder sonderingen uitvoeren. Dit zijn metingen in de diepe ondergrond.

De sonderingen laten zien hoe het grondwater op grotere diepte stroomt. Daarna gaan we 
met de bewoners, de provincie en de gemeente afspraken maken over de precieze uitvoering van de proef.