Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Afstemmingsoverleg van start

Op donderdag 16 april 2015 zijn de deelnemers van het afstemmingsoverleg rond de inrichting van De Ronde Hoep als calamiteitenberging voor het eerst bijeengekomen.

In dit afstemmingsoverleg bespreken Waterschap Amstel Gooi en Vecht, de gemeente Ouder-Amstel, een afvaardiging van bewoners van De Ronde Hoep en LTO de stand van zaken van de actuele thema's:

  • beantwoording van vragen van bewoners over de plannen voor waterberging
  • beschermende maatregelen
  • schaderegelingen
  • andere consequenties van de mogelijke inzet van de polder als calamiteitenberging

Nieuwe impuls aan constructief overleg

Naast het afstemmen van uitgangspunten voor de formele besluiten, zoals inrichtingsplan en bestemmingsplan, heeft het overleg als doel ervoor te zorgen dat bewoners in volledige openheid geïnformeerd worden over de achtergronden, vormgeving en uitvoering van de plannen. Daarnaast wordt de wijze waarop bewoners bij het proces betrokken worden vormgegeven. Het overleg bouwt voort op de uitkomsten van eerdere besprekingen in voorgaande jaren. Met de start van deze overlegstructuur willen de deelnemers een nieuwe impuls geven aan de voortzetting van constructief overleg.

Deelnemende partijen

Het afstemmingsoverleg komt een keer in de 6 weken bij elkaar. De volgende partijen maken hier deel van uit: Marian van der Weele (wethouder Ouder-Amstel), Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel Gooi en Vecht), vertegenwoordigers van LTO en Stichting De Ronde Hoep, Jan van der Kroon, Mart Kea, Willem Jan Aalders en Hans van der Lee.

Zowel de gemeente als het waterschap hebben de ambitie om nog dit jaar het inrichtingsplan en het bestemmingsplan ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van het waterschap en de gemeenteraad. Vanzelfsprekend als duidelijkheid over de inhoud van de plannen verzekerd is en de procedures zorgvuldig zijn voorbereid.

Berrybot Berry, de digitale assistent