Project

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep

Wordt aan gewerkt

Namens:

De Ronde Hoep is een polder in de gemeente Ouder-Amstel. We kunnen deze polder inzetten als noodoverloopgebied. Dat betekent dat we in een zeer extreme situatie in korte tijd veel water naar de polder kunnen leiden. De inzet van De Ronde Hoep is een uiterst redmiddel.

Gemaal De Ronde Hoep

In De Ronde Hoep wonen en werken ongeveer 400 mensen. Als we het water in de polder moeten laten lopen, doen we dat om een ramp op een andere plek met veel meer inwoners te voorkomen. De kans dat we dit moeten doen is heel klein. Het gebeurt minder dan eens in de 100 jaar.

Waarom extra waterberging?

Om onze veiligheid te garanderen richt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het watersysteem zo in dat we een overschot aan water aan kunnen. Maar bij extreme weersomstandigheden zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld bij heel erg veel regen én harde wind uit het noord-noordwesten met hoge waterstanden op de Noordzee. Een noodoverloopgebied is zo'n maatregel die we alleen in hele extreme situaties inzetten. Minder dan 1 keer per eeuw.

Animatie

Deze animatie laat zien wanneer het nodig is om De Ronde Hoep in te zetten als calamiteitenberging. Ook ziet u hoe dat dan gaat.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Waarom De Ronde Hoep?

In De Ronde Hoep is er (vergeleken met andere polders) weinig gebouwd. De bebouwing die er is, ligt bijna overal langs de hoger gelegen dijken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de polder De Ronde Hoep de meest geschikte plaats is. Omdat deze polder aan de Amstel ligt, in het midden van het gebied waar de Amstel door stroomt.

Wie zijn bij De Ronde Hoep betrokken?

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is opdrachtgever van Waternet
 • Provincie Noord-Holland heeft de polder De Ronde Hoep aangewezen als noodoverloopgebied. Dat is een extra ruimtelijke functie.
 • Gemeente Ouder-Amstel past het bestemmingsplan aan.
 •  Stichting de Ronde Hoep vertegenwoordigt de belangen van de bewoners.
 • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord vertegenwoordigt de belangen van de landbouwers.
 • Alle bewoners en/of eigenaren van bedrijven of grond in De Ronde Hoep.

Voor bewoners

Woont u in de polder De Ronde Hoep? Dan houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U vindt hier ook achtergrondinformatie over het noodoverloopgebied of calamiteitenberging. Die informatie kan voor u belangrijk zijn.

Projectplan onherroepelijk

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 januari 2020 is het projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep onherroepelijk.  Eerder stelde het Algemeen bestuur van het waterschap op 22 maart 2018 het projectplan en verslag van inspraak onder voorbehoud  vast.

Hoe werkt het vollopen van De Ronde Hoep?

We laten het water vanaf de Amstel de polder De Ronde Hoep instromen. Dat gaat via een inlaatwerk. Vanaf daar leiden we het water zo snel mogelijk richting de grootste sloten. Zo kan de polder sneller worden gevuld tot de maximale waterhoogte van -2,14 m NAP. Als het water in de Amstel weer zakt, pompen wij De Ronde Hoep weer leeg. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Het gemaal binnen

Het oude gemaal

Om hoeveel water gaat het?

Binnen 24 uur zal maximaal 2,4 miljoen m3 water de polder instromen. Het waterpeil in de polder stijgt dan bijna een meter, tot maximaal NAP -2,14m. Dit betekent dat er gemiddeld 27 cm water op het land staat.

Wanneer doen we dit?

We zetten De Ronde Hoep alleen in als noodoverloopgebied bij zeer extreem weer en dreiging van een calamiteit. Bijvoorbeeld als het water over de dijk langs de Amstel dreigt te stromen. Er zijn dan meerdere omstandigheden die zich tegelijk voordoen. Zoals:

 • extreme regen
 • harde wind uit het noord-noordwesten
 • hoge stand van het zeewater
 • water afvoeren naar de Noordzee is niet meer mogelijk
 • hoge waterstand in het IJmeer

Bij deze omstandigheden sluiten we de Amstelboezem af van andere watersystemen, zoals het Noordzeekanaal. Zeeburg kan dan mogelijk niet genoeg water wegpompen. Deze extreme omstandigheden doen zich bijna nooit voor. Het gebeurt minder dan 1 keer in de 100 jaar.

Maatregelen die we eerst nemen

We gebruiken De Ronde Hoep alleen als het echt niet anders kan. Iedere situatie is anders. Het waterschap bekijkt daarom per situatie welke maatregel het beste is. Bijvoorbeeld: het volzetten van piekbergingen. Of het afvoeren van het teveel aan water naar andere waterschappen. Zijn de piekbergingen vol en kunnen de andere waterschappen het water ook niet afvoeren? Dan kunnen we als laatste noodmaatregel De Ronde Hoep inzetten.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Wat merkt u ervan?

Bewoners en eigenaren van bedrijven en/of grond

Waternet heeft in 2014 met bijna iedereen gesprekken gehad. Daarbij keken we of het nodig is om maatregelen te nemen om de huizen, stallen en/of percelen te beschermen tegen hoog water. Ligt uw huis of perceel lager dan -2,14 NAP? Dan kijken we welke passende maatregelen we kunnen nemen.

Bij het projectplan hoort een vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen. We willen na de zomer 2020 samen met u kijken naar deze beschermende maatregelen op uw perceel. Wij stellen hiervoor een team van deskundigen samen, bestaande uit een onafhankelijk schade-expert, een bouwkundige en een landmeter. Het team helpt u met een aanvraag voor de vergoedingsregeling. 

Bewoners in de wijk Benning

Als we De Ronde Hoep onder water zetten, sluiten we de wijk Benning af van De Ronde Hoep. Uw woonwijk komt zo niet onder water te staan.

Gevolgen voor de natuur

De weilanden en het natuurgebied zullen bij een calamiteit grotendeels onder water lopen. Een eventuele overstroming vindt zeer waarschijnlijk alleen in de herst of winter plaats. Omdat de natuur dan in rust is, zijn de gevolgen beperkt. De meeste dieren kunnen vluchten. Sommige dieren overleven het niet. Het grasland en de planten lopen schade op. Maar daarna herstellen ze weer. 

Is er een schaderegeling?

Als we de polder onder water moeten zetten en u loopt schade op, dan krijgt u 100% schadevergoeding. De regeling kent een omgekeerde bewijslast. Dit betekent: u hoeft niet te bewijzen dat de schade het gevolg is van het onder water zetten van de polder. We gaan ervan uit dat dat zo is, behalve als we het tegendeel kunnen bewijzen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt dit.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de projectleider via e-mailadres ronde.hoep@waternet.nl. Lees achtergronden over De Ronde Hoep op AGV.nl.

Blijf op de hoogte