Bodemonderzoek voor inlaatwerk

Waternet deed in januari het eerste veldonderzoek voor het inlaatwerk.

Zo heeft een meetploeg van Waternet werkzaamheden gedaan om:

  • De bodemkwaliteit te meten;
  • De draagkracht van de bodem te bepalen;
  • En de hoogte van het terrein in te meten (Ronde hoep west). 

Met de gegevens uit het onderzoek bepalen we de afmetingen van het inlaatwerk, hoe de fundering er uit moet zien en hoe we dat kunnen uitvoeren. We doen dit samen met Deltares. Dit is een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in waterbouw en dat nauw samenwerkt met de TU Delft. Samen ontwerpen we een inlaatconstructie om de hoeveelheid water goed en veilig de polder in te laten stromen.