Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Commissievergadering Ronde Hoep bijwonen?

Op 22 februari 2018 vergadert de Commissie voor Advies over het verslag van inspraak over het projectplan Noodoverloopgebied de Ronde Hoep.

De commissievergadering is een openbare vergadering en u heeft het recht van inspreken. Uw inspraak kan invloed hebben op het advies van de commissie aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u inspreken bij de commissievergadering? Meld u zich dan vóór 21 februari a.s. aan via [email protected] (U verlaat deze site)

De vergadering begint om 20.30 uur.
Locatie: kantoor van het waterschap, Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

U kunt de vergadering ook live volgen via https://agv.waterschapsinformatie.nl/live (U verlaat deze site) 
U vindt hier vanaf 9 februari 2018 ook de documenten (klik op in de agendag op CIE 22 februari).

Zienswijzen

Er zijn veel zienswijzen op het projectplan van de Ronde Hoep binnen gekomen; in het verslag van inspraak staat de concept-beantwoording. Het projectplan is op basis van de zienswijzen op kleine punten aangepast. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

  1. De begrenzing van het noodoverloopgebied is duidelijker omschreven;
  2. In de Beleidsregels gevolgschade staat duidelijker omschreven dat we ook de schade vergoeden die op andere plaatsen buiten het noodoverloopgebied ontstaat bij een maximale inundatie van 2,4 miljoen m3.
  3. Er is uitgelegd dat bij twijfel over de grens van het gebied waar de Vergoedingsregeling beschermingsmaatregelen geldt, een hoogtemeting bepalend is;
  4. In de Vergoedingsregeling beschermingsmaatregelen is toegevoegd dat u opnieuw subsidie kunt aanvragen voor een eerder genomen maatregel. Er vindt dan vooraf een toetsing plaats waarbij we beoordelen of het opnieuw uitvoeren van de maatregel noodzakelijk is.

Het bestuur van het waterschap neemt de zienswijzen mee in haar besluit over het projectplan. We verwachten dat het plan 22 maart 2018 door het Algemeen Bestuur definitief wordt vastgesteld.   

Besluit onder voorbehoud

Het definitieve besluit van het waterschap is een besluit onder voorbehoud. Het waterschap kan het projectplan pas uitvoeren nadat de gemeente Ouder-Amstel een passend bestemmingsplan heeft vastgesteld.  Daarom reageren we op de zienswijzen nadat de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Berrybot Berry, de digitale assistent