Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Evaluatie Pilot tijdelijke waterkeringen

Zoals in de laatste nieuwsbrief is aangegeven, brengen we u graag op de hoogte van de definitieve resultaten van de pilot tijdelijke waterkeringen die in februari jl. plaats vond.

Met een graafmachine wordt een golfproef uitgevoerd in een stuk polder dat voor de pilot is ondergelopen met water

De evaluatie is afgerond en u vindt hieronder op hoofdlijnen de resultaten.

Lekverliezen te hoog

De conclusie is dat alle tijdelijke waterkeringen op de veenondergrond van De Ronde Hoep te veel lekverlies hadden. Daarom worden de keringen in de huidige vorm niet als variant meegenomen in het inrichtingsplan. De lekverliezen ontstonden door het type ondergrond (veen). Ook lagen de stelconplaten er nog te kort om te kunnen 'zetten'. Hierdoor kon het water gemakkelijk ondergronds wegstromen. En niet onbelangrijk, er waren veel mollengangen gegraven.

Mogelijkheden

Op dit moment bekijken we of het zinvol is om de inzet van tijdelijke waterkeringen in De Ronde Hoep verder te onderzoeken. Kwelschermen (een ondergrondse afscherming - van bijvoorbeeld folie - om kwelwater tegen te houden) kunnen ondergronds lekverlies voorkomen. Maar dit heeft vervolgens effect op de ondergrondse waterhuishouding. Zo zijn er veel voor- en nadelen. Deze wegen we tegen elkaar af samen met de leveranciers van de tijdelijke keringen en deskundigen van Waternet en andere waterschappen. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Overige aspecten

Naast lekverliezen zijn ook allerlei andere aspecten onder de loep genomen. Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de evaluatie vindt u in deze tabel. Bent u geïnteresseerd in het volledige rapport? Bekijk dan het Rapport Pilot Mobiele Waterkeringen (pdf, 1,6 MB).

 

Technici en belangstellenden nemen  tijdens de proef tijdelijke waterkerringen een kijkje bij een ondergelopen stuk weiland

Berrybot Berry, de digitale assistent