Geen milieueffectrapportage nodig voor Ronde Hoep

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft besloten dat voor de uitvoering van het projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep geen milieueffectrapport nodig is.

Een adviesbureau maakte eerder voor het waterschap een m.e.r.-beoordeling. Uit deze beoordeling blijkt dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wanneer we het projectplan uitvoeren. 

Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk. Bij uw zienswijze op het ontwerp-projectplan (na bekendmaking daarvan) kunt u dan uw opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.