Informeren en betrekken

Als waterschap willen we de bewoners zo goed mogelijk informeren over de stand van zaken van het project en u betrekken waar dat kan. U heeft zelf veel kennis over de polder. Graag maken wij gebruik van uw kennis. Verder willen we het komend jaar afspraken met u maken over eventuele maatregelen op uw perceel. Wij nemen dan ruim van tevoren contact met u op.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via bewonersbrieven, deze digitale nieuwsbrief, en we organiseren één of meerdere bewonersavonden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via e-mail: ronde.hoep@waternet.nl of de projectleider per telefoon M : 06-23 22 93 52.