Inventarisatie maatregelen 2016

In 2016 inventariseren we samen met de omgeving welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om de Ronde Hoep in te richten als calamiteitenberging. Deze maatregelen werken we uit in het inrichtingsplan. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het inrichtingsplan uiteindelijk vast.

U heeft als belanghebbende altijd de mogelijkheid om in te spreken op het ontwerpinrichtingsplan door een zienswijze in te dienen. Het bestuur kan na het bestuderen van de zienswijzen besluiten het inrichtingsplan aan te passen.