Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Nieuwe overlegstructuur

Sinds april jl. is er een nieuwe impuls gegeven aan het constructief overleg dat de afgelopen jaren is gevoerd. Alle partijen hechten namelijk veel waarde aan het realiseren van een goed inrichtingsplan. Hoe ziet de overlegstructuur eruit?

Zeswekelijks wordt in het zogeheten afstemmingsoverleg de stand van zaken van actuele thema's besproken, zoals vragen en suggesties van bewoners over bijvoorbeeld de beschermende maatregelen en de schaderegeling. Ook heeft dit overleg tot doel om bewoners via hun vertegenwoordigers in volle openheid te informeren over de plannen.

Aan dit overleg nemen deel: Marian van de Weele (Wethouder gemeente Ouder-Amstel), Pieter Kruiswijk (Dagelijks Bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Mart Kea en Jan van de Kroon (LTO), de heer Jaap Ellerbroek en Roel Geuzinge (Stichting de Ronde Hoep).

De overleggen worden voorbereid in het technisch overleg en schadeoverleg. LTO en Stichting de Ronde Hoep raadplegen hun achterban over de onderwerpen. Daarnaast worden de bewoners en ondernemers in de Ronde Hoep door Waternet/waterschap op de hoogte gehouden via (nieuws)brieven, de website en informatieavonden. Zo geven we u de mogelijkheid om kennis te nemen van voorstellen vóórdat ze ter besluitvorming worden aangeboden aan de Gemeente Ouder-Amstel en het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

Berrybot Berry, de digitale assistent