Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Calamiteitenberging: noodoverloop versus waterberging

Wat is het verschil tussen een calamiteitenberging, noodoverloopgebied en een waterberging?

We horen dat het voor veel inwoners nog niet duidelijk is wat deze begrippen betekenen.

Er is geen verschil tussen een calamiteitenberging of noodoverloopgebied. Beide termen worden landelijk gebruikt en betekenen hetzelfde. De Ronde Hoep is een calamiteitenberging of noodoverloopgebied.

Een waterberging of piekberging is iets anders. Deze worden namelijk regelmatig (vaker dan 1 x 100 jaar) ingezet bij wateroverlast en behoren tot het reguliere watersysteem. Met de inzet van een waterberging kunnen we wateroverlast die bij veel neerslag ontstaat, goed opvangen en zo voldoen we aan de NBW-normen (Nationaal Bestuursakkoord Water). Binnen het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de Noorderlegmeerpolder een dergelijke waterberging.

Een calamiteitenberging maakt geen deel uit van het watersysteem. Een definitie ervan is dan ook in de Waterwet, als watersysteemwet, niet opgenomen. Deze gebieden komen slechts voor inundatie in aanmerking als de reguliere bergingscapaciteit van een watersysteem, zoals een rivier of waterberging, niet langer toereikend is om het teveel aan water te bergen. Het gaat hierbij, in tegenstelling tot waterbergingsgebieden, om boven maatgevende omstandigheden waarop het watersysteem niet is berekend. Het begrip calamiteitenberging maakt ook duidelijk dat het om zeer uitzonderlijke situaties moet gaan, waarbij gebieden onder water worden gezet om grotere maatschappelijke schade op een andere plek te voorkomen.

We begrijpen dat u misschien nadere toelichting wenst op het functioneren van het watersysteem. Daarom organiseren we graag een bijeenkomst als hier belangstelling voor is. U kunt dit per e-mail kenbaar maken via: [email protected] (U verlaat deze site).

Berrybot Berry, de digitale assistent