Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Schaderegeling rechtsgeldig

De huidige schaderegeling is in oktober 2009 door het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld en is als zodanig rechtsgeldig. Op de website van het waterschap stond tot voor kort een niet-ondertekende versie van de schaderegeling. Hierdoor werd de rechtsgeldigheid in twijfel getrokken. Het document is nu alsnog ondertekend en aangevuld met het bijbehorende amendement. Wij gaan ervan uit dat de verwarring hiermee is weggenomen.

Schaderegeling verder uitwerken

De schaderegeling (U verlaat deze site)wordt op dit moment samen met de Stichting Ronde Hoep (SRH) en de LTO verder uitgewerkt in het schadeoverleg. De ondertekening zoals hierboven weergegeven, staat los van deze uitwerking. Samen met LTO en SRH gaan we na op welke onderdelen de schaderegeling zou moeten worden herzien. Denk hierbij aan een eenduidige uitleg over schades die worden vergoed, eigen schuld en het uitgangspunt van één loket. Het bestuur van het waterschap stelt de uitgewerkte schaderegeling uiteindelijk definitief vast en daarmee is deze dan rechtsgeldig.

Berrybot Berry, de digitale assistent