Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Start planfase Ronde Hoep

Het bestuur van het waterschap heeft besloten om één van de varianten uit de startnotitie verder uit te werken tot een ontwerp-plan. In dit plan staat hoe we de Ronde Hoep als calamiteitenberging willen inrichten. Vóór de zomer van 2017 is het ontwerp-plan klaar.

Bewoners kunnen op twee momenten hun mening geven door in te spreken. Daarna maken we een definitief plan en beginnen we met het inrichten van de Ronde Hoep als calamiteitenberging.

Maatregelen in het ontwerp-plan

In het ontwerp-plan beschrijven we de volgende maatregelen:

  1. De bouw van een inlaatconstructie. Bekijk de tekening;
  2. De bouw  van een stuw om de wijk Benning te beschermen (stuw niet hoger dan -1.90 m NAP);
  3. Het beschermen van gastanks, olietanks en riolering;
  4. Het beschermen van transformatorhuizen en elektriciteitsvoorziening;
  5. Het maken  van een stimuleringsregeling voor het beschermen van de percelen.

Uw mening geven door in te spreken

We willen bewoners blijven betrekken bij het project Ronde Hoep. Bewoners kunnen op twee momenten inspreken. Dat betekent dat zij hun mening kunnen geven over de plannen vóórdat de plannen uitgevoerd worden.

Inspreken bij de Commissie voor advies en bijstand

Vóór de zomer van 2017 is het ontwerp-plan af. De Commissie voor advies en bijstand kijkt dan naar het plan en geeft advies aan het bestuur van het waterschap. Tijdens de behandeling van het plan door de Commissie kunt u inspreken. U kunt dan uw mening geven over de maatregelen in het ontwerp-plan. Op basis van uw inspraak kan de Commissie het bestuur van het waterschap anders adviseren.

Inspreken tijdens de wettelijke inspraakperiode

Nadat het bestuur van het waterschap het ontwerp-plan heeft vastgesteld, begint de wettelijke inspraakperiode. Deze periode duurt zes weken. Tijdens deze periode kunnen bewoners inspreken door een zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft een belanghebbende aan op welke punten hij of zij het niet eens is met de plannen in het ontwerp-plan. Het bestuur van het waterschap beoordeelt de zienswijzen. En past het plan aan als dat nodig is. Pas daarna maken we een definitief plan en beginnen we met de werkzaamheden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Calamiteitenberging Ronde Hoep. Meer informatie over de planvorming vindt u op de site van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (U verlaat deze site). Meer informatie over inspraak vindt u op de pagina Inspraak (U verlaat deze site) op agv.nl.

Berrybot Berry, de digitale assistent