Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

We werken aan de stimuleringsregeling Ronde Hoep

Het inrichten van de Ronde Hoep als calamiteitenberging heeft gevolgen voor de bewoners. Met een stimuleringsregeling bieden we bewoners de mogelijkheid om naar eigen inzicht maatregelen te nemen.

Eén van de punten in de startnotitie Ronde Hoep is het opstellen van een stimuleringsregeling. Deze regeling geeft bewoners de mogelijkheid om naar eigen inzicht slimme maatregelen te nemen. Met deze maatregelen kunnen zij hun bezittingen (zoals woning, stallen en voerkuilen) beschermen. Ook kunnen zij objecten die het milieu kunnen beïnvloeden ( zoals gierkelders en mesthopen) afschermen. De stimuleringsregeling heeft de vorm van een subsidie. Dat betekent dat we bijdragen in de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen.

Bewoners worden betrokken

We willen bij het maken van de stimuleringsregeling zoveel mogelijk kennis uit de polder gebruiken. Daarom gaan we binnenkort met een aantal bewoners praten. Samen kijken we hoe we de stimuleringsregeling vorm kunnen geven. Deze bewoners hebben daadwerkelijk te maken met wateroverlast (grens -1.90 m NAP).

We kijken naar een aantal belangrijke onderdelen van deze regeling. Denk hierbij aan het benodigde budget, de tijdsduur en de maatregelen die onder de regeling moeten komen te vallen. Voorop staat dat de stimuleringsregeling straks in de praktijk voor iedereen werkt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Calamiteitenberging Ronde Hoep.

Berrybot Berry, de digitale assistent