Begin volgend jaar start Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de werkzaamheden aan de dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe & Kade Langs de Rondweg.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zullen in drie verschillende fase plaatsvinden. De eerste fase van de dijkverbeteringswerkzaamheden start op maandag 4 januari 2021. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer van Oostrum Westbroek bv.. De aannemer werkt tussen 07:00 – 17:00. 

Werkzaamheden

Start werkzaamheden

Duur werkzaamheden

Fase 1: Voorbereidingen

4 januari 2021

3 weken

Fase 2: Nutsbedrijven                  

Eind januari

10 weken

Fase 3: Werkzaamheden aan opritten

Begin april

10 weken

* Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden/vertragingen door bijvoorbeeld obstakels of weeromstandigheden.

Wat gaat er gebeuren in de 1e fase?

De werkzaamheden in deze eerste fase zal uit de onderstaande onderdelen bestaan:

  • Kappen van bomen en struiken
  • Gedeeltelijk verwijderen van de het bestaande verharding
  • Aanbrengen van tijdelijke bestrating
  • Ophogen dijk incl. grond onder weg
  • Aanvullen van het talud van de dijk

Vervolg

Tijdens fase 2 zijn externe nutsbedrijven bezig met de werkzaamheden. Voorafgaand aan fase 3 zullen wij opnieuw informatie delen over de planning.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nnog vragen? Neem dan contact op met het projectteam Kade Langs de Rondweg via kadelangsederondweg@waternet.nl

Tijdens de uitvoering van de dijkverbetering kunt u voor vragen contact opnemen met de opzichter van Waternet, Bert Siebert. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 06-52480180.

Ook kunt u direct met de uitvoerder van dit werk contact opnemen. Bert van Sligtenhorst van aannemer van Oostrum Westbroek bv.. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 06-10259785.