Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Uitvoering Ventweg gereed en voorbereiding overig deel

Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bezig met de werkzaamheden aan de dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg. De dijkverbetering is opgeknipt in drie gebieden: 1) Ventweg, 2) Rotonde bij Dukaton, en 3) Waverveensepad.

Ventweg

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Ventweg ter hoogte van Betonwarenindustrie De Adelaar B.V. gereed. De dijk onder de Ventweg, het fietspad, voldeed niet aan de veiligheidsnormen. Deze is daarom circa 20 centimeter opgehoogd.

Rotonde bij Dukaton en Waverveensepad

Momenteel hebben wij gesprekken gevoerd met direct omwonende en zijn bezig met het vastleggen van afspraken t.b.v. de uitvoering. Daarnaast zijn wij bezig met de aanbesteding van een aannemer. De uitvoering van de rotonde bij Dukaton en het Waverveensepad zal later dit kalenderjaar starten. De concept planning is:

  • Kwartaal 4 2020: voorbereidingen door Waternet
  • Kwartaal 1 2021: kabels en leidingen door derden.
  • Kwartaal 2 2021: dijkverbetering.

Op het moment dat een meer gedetailleerde planning bekend is zullen wij dit met u communiceren via een brief.

Berrybot Berry, de digitale assistent