Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Uitvoering Ventweg parallel aan N201

Binnenkort start Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de werkzaamheden aan de dijkverbetering Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe. De dijkverbetering is opgeknipt in drie gebieden: 1) Ventweg, 2) Rotonde bij Dukaton, en 3) Waverveensepad.

werkzaamheden ventweg parallel aan N201

Ventweg

In de week van 17 augustus a.s. starten wij met de werkzaamheden aan de Ventweg ter hoogte van Betonwarenindustrie De Adelaar B.V.. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 week. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer KWS. De aannemer werkt tussen 07:00 – 17:00.

Wat gaat er gebeuren?

De ventweg, het fietspad, ligt boven op een dijk die momenteel niet aan de veiligheidsnormen voldoet. Deze zal daarom circa 20 centimeter worden opgehoogd, dit ter plaatsen van de oprit naar de N201 en verder naar het zuiden hiervan.

De werkzaamheden zullen globaal uit de onderstaande onderdelen bestaan:

  • Opbreken van het huidige asfalt
  • Het op hoogte brengen van de (vent)wegfundering
  • Opnieuw asfalteren van het fietspad

Het fietspad is dan ook tussen maandag 17 augustus en vrijdag 21 augustus afgesloten. De fietsoversteek is dan nog wel bereikbaar. Op vrijdag 21 augustus is tevens de fietsoversteek gesloten. Fietsers worden via de achterliggende wijk via (gele)omleidingsborden omgeleid naar de juiste bestemming.

Planning Rotonde bij Dukaton en Waverveensepad

Momenteel zijn wij in gesprek met bewoners om nadere afspraken te maken over de uitvoering. De uitvoering van de rotonde bij Dukaton en het Waverveensepad zal dan ook later dit kalenderjaar starten. De concept planning is globaal:

  • Kwartaal 4 2020; voorbereidingen door Waternet
  • Kwartaal 1 2021; kabels en leidingen door derden
  • Kwartaal 2 2021; dijkverbetering
Berrybot Berry, de digitale assistent