Informatieavond Driemond Fase 3

Op donderdag 29 april organiseert Waternet een informatieavond. Aanmelden kan via rioleringdriemond@waternet.nl. Zodra wij uw e-mailadres ontvangen, dan krijgt u van ons de uitnodiging voor de online-vergadering.

Waternet gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam groot onderhoud uitvoeren aan het riool in Driemond. Onderhoud is nodig zodat u ook in de toekomst zonder problemen uw regenwater en afvalwater via het riool kunt afvoeren.

Waarom onderzoek van het riool?

Het riool aan de achterzijde van het Zandpad en Burgemeester Bletzstraat heeft al lang geen onderhoud gehad en is lastig bereikbaar voor reiniging en inspectie. Afgelopen periode hebben we het riool laten onderzoek. Daaruit blijkt dat het riool op een ongunstige locatie ligt, onbereikbaar is voor onderhoud en dat het riool lek is. Voor meer informatie kunt u het filmpje op onze website bekijken: www.waternet.nl/werkzaamheden/onderhoud-Driemond-riolering/.

Informatieavond

Met de resultaten van het onderzoek heeft Waternet een aantal oplossingen bedacht om het riool ook in de toekomst goed te laten functioneren. Deze oplossingen zijn een concept en moeten nog verder uitgewerkt worden. Dit doen wij graag in overleg met u. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond op:

Donderdag 29 april 2021

Van 19.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Digitaal via MS Teams (hiervan ontvangt u nog een uitnodiging)

Tijdens de informatieavond vertellen wij meer over de oplossingen en wat die voor u betekenen. Na deze avond ontvangt u van ons een verslag en de presentatie van de avond, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. Heeft u hierna nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vervolg: uitwerking oplossingen

Na de informatieavond plannen wij met de werkgroep Riolering Driemond Fase 3 meerdere bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de resultaten van de onderzoeken en gaan we dieper in op de verschillende oplossingen.

Ideeën en suggesties worden verzameld en meegenomen in de nadere uitwerking. Uiteindelijk willen we samen met u één of een combinatie van meerdere oplossingen kiezen om het probleem van het lekke riool en de ongunstige ligging, op te lossen. Wilt u graag meedenken? Meld u dan aan voor de werkgroep Riolering Driemond Fase 3.

 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de werkgroep? Stuur dan een e-mail naar rioleringdriemond@waternet.nl. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden. Of bekijk onze website: www.waternet.nl/werkzaamheden/onderhoud-Driemond-riolering/.