Project

Onderhoud Driemond Riolering

Gemeente Amsterdam, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken samen aan Groot Onderhoud Driemond. De komend jaren wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de openbare ruimte, de brug, de dijk, drinkwaterleidingen en het riool. Door samen te werken heeft u minder overlast en kunnen we de uitvoering op elkaar afstemmen. Zo is Driemond straks weer klaar voor de toekomst.

Het onderhoud is opgedeeld in 3 fasen

Fase 1: Kippenbuurt en Zonnehof
Fase 2: de Jaargetijden, Lente-, Zomer-, Herfst- en Winterstraat, Seizoenenhof, Burgemeester Kasteleinstraat en een stukje van de Lange Stammerdijk
Fase 3: het Zandpad en de Burgemeester Bletz- en Burgemeester Mulstraat

Planning

Fase 1 (Zonnehof en Kippenbuurt) is uitgevoerd in 2019.
Fase 2 (overige straten ten noorden van de Gaasp) wordt uitgevoerd vanaf midden 2021.
Fase 3 (Zandpad en Burgemeester Bletz- en Burgemeester Mulstraat) is in voorbereiding.

Fase 3

Fase 3 ten zuiden van de Gaasp , is het oudste deel van Driemond: het Zandpad en de Burgemeester Bletzstraat en Burgemeester Mulstraat. Hier zijn ook (zeer) oude riolen die onderhoud nodig hebben. In de meeste gevallen zijn de woningen aangesloten op een gemengd riool (rioolwater en regenwater). Verschillende riolen liggen liggen op particulier terrein en zijn bijna niet meer te onderhouden (zie locaties 1, 2 en 3). Waternet wil deze situatie verbeteren. Met de eigenaren van de grond/gebouwen wil Waternet bespreken hoe we in de toekomst kunnen zorgen dat het riool goed is te onderhouden.

Bekijk het onderstaande filmpje voor meer informatie.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Meer info op website gemeente Amsterdam

Op de website van gemeente Amsterdam vindt u meer informatie over het onderhoud van de openbare ruimte in Driemond en de verdeling in fases: www.amsterdam.nl/projecten/driemond/.

Gemeente Amsterdam en Waternet willen groot onderhoud uitvoeren aan de openbare ruimte en het riool in Driemond. Onderhoud is nodig zodat u ook in de toekomst zonder problemen uw regenwater en afvalwater via het riool kunt afvoeren. Voor het onderhoud is het nodig dat Waternet eerst het riool ter plaatse gaat onderzoeken.