Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Proef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Wordt aan gewerkt

Waternet start in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat uit het testen van een nieuwe techniek (O3-STEP filter) om microverontreinigingen zoals medicijnresten uit het water te halen.  

RWZI-Horstermeer 
 

O3-STEP filter 

Het O3-STEP filter is een extra stap in de rioolwaterzuivering waarbij we bestaande technieken combineren. Het gaat dan om de combinatie van toepassing van ozonbehandeling (O3) en een  granulair actiefkoolfiltratie (1-STEP-filter®). De ozon breekt de medicijnresten af of zet deze stoffen om naar stoffen die makkelijker biologisch afbreekbaar zijn.  En het koolfilter absorbeert de medicijnresten in de afgebroken vorm beter dan zonder ozon. Het is deze combinatie van twee technieken die veelbelovend lijkt.

In onderstaande video van samenwerkingspartner Witteveen + Bos leggen we uit hoe het O3-STEP filter werkt.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Waarom deze proef? 

We vinden steeds meer medicijnresten in het rioolwater. Het gaat om de werkzame stoffen  in geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld in diclofenac, betablokkers en antibiotica. Die stoffen komen via urine en ontlasting in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater. Oppervlaktewater is een bron voor de bereiding van drinkwater. Met de pilot wil het waterschap een techniek testen om deze stoffen bij de rioolwaterzuivering te verwijderen zodat deze niet meer in oppervlaktewater terecht komen.    

Sander Mager, bestuurder van het waterschap: ‘We willen de waterkwaliteit voortvarend verbeteren omdat deze van levensbelang is voor mens, dier en natuur. Als waterschap hebben we daarom de ambitie om ‘nieuwe stoffen’ zoals medicijnresten en andere microverontreinigingen terug te dringen. Daarom starten we met deze extra zuiveringsstap op onze zuivering in Horstermeer. Tegelijkertijd blijven we bij andere betrokkenen aandringen op bronmaatregelen voor microverontreinigingen. Wat er niet in komt, hoeven we er ook niet uit te halen.’ 

Waarom RWZI Horstermeer? 

We kiezen voor de RWZI Horstermeer als proeflocatie omdat we daar al een granulair actief koolfilter toepassen en we bekend zijn met proefinstallaties. De investeringen voor een full-scale’  installatie is daardoor minder groot. Het bestuur van het waterschap trekt een kleine 2 miljoen euro voor de proef uit. 
  

Met wie werken we samen? 

We voeren het onderzoek uit met een aantal partners: Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Witteveen+Bos, Nijhuis Industries, Cabot en TU Delft Het onderzoek maakt deel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’ van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders.  
De proef op de RWZI Horstermeer maakt dus deel uit van een groter landelijk onderzoek naar alternatieve technieken die nog niet op grote schaal zijn toegepast. 

Planning 

Nadat de installatie is gebouwd starten we na de zomer met de proef. Die duurt ongeveer een jaar. Als de proef positief uitvalt dan willen we eind 2022 op de RWZI Horstermeer een full-scale installatie voor de verwijdering van microverontreinigingen realiseren.  
Daarna kijken we of we deze techniek ook op andere RWZIs kunnen toepassen.  

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over deze proef? Neem dan contact op met projectleider Christa Morgenschweis; [email protected] of bel met de Klantenservice van Waternet via T: 0900 9394 en vraag naar de projectleider. 

Berrybot Berry, de digitale assistent