O3-STEP filter veelbelovend

Het Ministerie van I en W en STOWA zien veel potentie in het O3-STEP filter.

Deze innovatieve zuiveringstechniek verwijdert grotendeels - in één compacte zuiveringsstap - nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen. Dit door de slimme combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool. Waternet heeft samen met Witteveen en Bos recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gesubsidieerd door het innovatieprogramma microverontreinigingen (IPMV) van  STOWA en het Ministerie van I en W. Er is onderzocht in hoeverre deze nieuwe techniek beter scoort dan de voorgestelde referentietechnieken: ozondosering, poederkooldosering in actiefslib en nageschakelde granulair actiefkoolfilter. De O3-STEP techniek scoort op alle gestelde criteria beter dan een conventioneel actiefkool-filter en wordt daardoor als zeer veelbelovend gezien. 

Er is tegenwoordig veel aandacht in de samenleving voor de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere (organische) microverontreinigingen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Dat vraagt om extra stappen op de waterzuiveringen. Daarom heeft Waternet /Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Witteveen+Bos, TU Delft en CABOT Norit in 2018 in het laboratorium de haalbaarheid aangetoond van het O3-STEP® filter. Dit najaar starten we met een langdurig pilot op de RWZI Horstermeer, waar ook Nijhuis Industries aan meewerkt.

Het rapport van de haalbaarheidsstudie is te vinden op de website van de STOWA.