Voorwaarden aansluiten riool Amsterdam

Wilt u een gebouw of huis aansluiten op het riool van Amsterdam? De gemeente Amsterdam heeft hier voorwaarden voor. We hebben deze helder voor u samengevat.

Als u een aansluiting op het riool aanlegt gelden altijd de uitgebreide voorwaarden. Deze leest u in het aansluitvoorschrift rioolstelsel gemeente Amsterdam.

Lees aansluitvoorschrift rioolstelsel gemeente Amsterdam

Kunt u geen aansluiting aanvragen omdat dit volgens de voorwaarden niet kan? Laat het ons weten. We zullen dan samen met u kijken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Voorwaarden aansluiting 

 • U moet zelf zorgen dat regenwater dat op uw land, huis of gebouw valt goed kan wegstromen. In de grond of naar een sloot, kanaal of ander oppervlaktewater. U mag ook het riool gebruiken. Vuil water, afvalwater, mag u dan niet mengen met regenwater.
 • Hebt u een vraag over de richting van de aansluiting? Neem dan contact met ons op.
 • Op de plek waar de aansluiting uw terrein verlaat moet de buis 50 centimeter onder het wegdek zitten. Is uw gevel ook de grens van uw terrein? Dan moet u extra aansluiting aanleggen zodat de buis 50 centimeter uit uw gevel steekt.
 • De aansluiting moet een doorsnee hebben van minimaal 12,5 en maximaal 16 centimeter. U moet 1 aansluiting per 600 vierkante meter dak aanleggen. Is uw dak groter? En heeft u dus meer aansluitingen nodig? Dan moet er bij de grond ongeveer 15 meter tussen de aansluitingen zitten.
 • Hebt u verschillende soorten aansluitingen? Dan zijn er regels voor de ruimte die tussen de aansluitingen moet zitten op de grens van uw terrein.
  50 cm - Tussen afvoerbuizen van regenwater, vuil water van huishoudens en vuil water vanbedrijven.
  20 cm - Tussen afvoerbuizen voor vuil water van huishoudens met hetzelfde soort water.
  80 cm - Tussen een aansluiting die water van een heel terrein afvoert en andere soorten aansluitingen.
 • Wilt u een aansluiting in een nieuwe wijk waar veel gebouwd wordt? Soms zijn er voor zo’n wijk andere regels. Bijvoorbeeld voor bouwen op Centrumeiland. U krijgt dan informatie van de gemeente.

Speciale voorwaarden voor binnen

Voor binnen het gebouw gelden er ook voorwaarden. Ze zijn gemaakt door gemeente Amsterdam en de NEN.

 • Zijn er meerdere woningen in het gebouw? Dan moet u het vuile water per woning afvoeren. Liggen de woningen recht boven elkaar? Dan moet u samen 1 afvoeraansluiting gebruiken.
 • Vuil water van bedrijven voert u af via een aansluiting op uw terrein: een perceelaansluiting.
 • Woont én werkt u in een huis? Dan is er maar 1 aansluiting nodig. Het water mag niet vuiler zijn dan dat van een huishouden.
 • Soms ligt uw aansluiting lager dan het riool. Lees in de uitgebreide regels of u extra maatregelen moet nemen.
 • De afvoer van regenwater moet een extra put of andere voorziening hebben die zorgt dat het water altijd weg kan. Dit heet een ontlastvoorziening.
 • Wilt u een aansluiting waarmee veel water tegelijk wordt afgevoerd? Voor bijvoorbeeld een zwembad? Voorkom problemen. Neem eerst contact met ons op. 

Algemene voorwaarden

 • Waternet bepaalt wat deze voorwaarden precies betekenen. Staat een situatie niet in deze voorwaarden? Dan neemt Waternet een beslissing.
 • Waternet bepaalt wanneer er van deze voorwaarden kan worden afgeweken.
 • U mag zelf buiten uw terrein geen aansluitingen aanleggen. Of zaken die hiermee te maken hebben. Alleen Waternet mag dit.
 • Het duurt minimaal 13 weken voordat uw een aansluiting op het riool heeft.
 • Werkt u aan een groot bouwproject? En bent u nog niet zo ver om een aanvraag in te dienen? Dan is het verstandig om het project eerst met ons te bespreken.
 • De aansluiting is niet gratis. Bekijk de kosten in de tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen drink- en afvalwater.

Meer weten?

Hebt u vragen over de voorwaarden? Wilt u een project eerst bespreken? Neem dan contact op met ons team Aansluiting en Bemetering. Of vraag een aansluiting aan op Mijn Aansluiting.