Martien den Blanken benoemd tot voorzitter stichtingsbestuur Waternet

07 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam en het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van Waternet benoemd. De heer M.G.M. den Blanken (1951) is benoemd voor 4 jaar: van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022.


Martien den Blanken (rechts) is de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur.

Waternet is een stichting die werkt voor de gemeente Amsterdam en voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het stichtingsbestuur houdt in de gaten of Waternet dit  werk goed doet. Het stichtingsbestuur neemt ook brede besluiten over zaken als personeel, organisatie, ICT, klantcontacten en facilitaire zaken. De voorzitter zorgt dat dat dit allemaal goed loopt.

De heer Den Blanken heeft veel kennis en ervaring in de watersector. Hij was van 2005 tot 2015 algemeen directeur van PWN. PWN levert drinkwater in Noord-Holland. Ook heeft hij ervaring als bestuurslid van allerlei organisaties. De heer Den Blanken neemt de voorzittershamer over van W. Faber. De heer Faber was de  afgelopen 13 jaar voorzitter van het stichtingsbestuur.

Meer informatie