Drinkwatervoorziening uitbreiden wegens groei Amsterdam

25 oktober 2021

De drinkwatervoorziening in Amsterdam bereikt binnen vijf tot tien jaar haar maximale capaciteit. Door de groeiende behoefte aan drinkwater in de stad en de toenemende druk op drinkwaterbronnen is de vraag straks groter dan het aanbod.

Leiduin van bovenaf.jpgDe drinkwaterproductie in Leiduin

Flinke investeringen in de drinkwaterwinning en -productie zijn daarom nodig om iedere klant te kunnen blijven voorzien van drinkbaar kraanwater. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde toekomstvisie  tot 2050 van Waternet.

Voor de periode vanaf nu tot 2050 voorziet Waternet een groei van de drinkwatervraag met ongeveer 25 miljoen m3 extra per jaar. Dit terwijl de concurrentie om drinkwaterbronnen toeneemt vanuit natuurbeheer en landbouw. Ook hebben industrie en datacenters mogelijk meer water nodig.

Op dit moment produceert Waternet op twee locaties totaal 95 miljoen m3 drinkwater per jaar. Om in de extra vraag te voorzien moet de win- en productiecapaciteit fors worden uitgebreid. Ook is het nodig de capaciteit van de transportleidingen voor drinkwater uit te breiden zodat voor klanten de waterdruk voldoende blijft. Waternet verwacht dat de capaciteit van de belangrijkste bronnen voldoende blijft maar dat de inspanningen die nodig zijn om drinkwater te zuiveren toenemen door vervuiling met PFAS, medicijnresten en microverontreinigingen.

Belangrijkste bronnen

De Rijn en de Bethunepolder zijn en blijven de belangrijkste bronnen voor Amsterdams drinkwater. Door toenemende vervuiling zal extra zuivering nodig zijn om het water drinkbaar te houden. Er zijn nog steeds veel industriële lozingen van chemische bedrijven langs de Rijn. Het verbeteren van de waterkwaliteit vraagt daarom ook de komende jaren nog om stevige inspanningen. Waternet pleit daarom in RIWA-Rijn verband voor een Europees totaalverbod van PFAS, omdat deze stoffen slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig blijven. “Wat er in Duitsland niet geloosd wordt, hoeven wij er niet uit te zuiveren”.

Wat moet er gebeuren?

  • Brede investeringen nodig in bronnen, leidingsystemen en productielocaties. In Westelijk Havengebied is nu al geen ruimte meer voor nieuwe grootverbruikers
  • Vergroten capaciteit drinkwatersysteem met 25 miljoen m3 per jaar
  • Door de productiecapaciteit in Loenderveen en Weesperkarspel te vergroten is er een betere balans in het systeem
  • Extra investeringen in zuiveringstechnieken
  • Uitbreidingen in leidingsystemen nodig vanaf 2030

Tarieven

Drinkwater is relatief goedkoop - zeker vergeleken met wat een huishouden betaalt voor gas en elektriciteit. Bij toenemende vervuiling stijgen echter de kosten die Waternet moet maken om het drinkwater zuiver te houden. Bekijk de kosten voor drinkwater.

Meer nieuws, tweets en blogs

De sloop van de bedientorens is het einde van een tijdperk. “We bedienen nu de brug via camera’s vanuit een keet. Daarop zie je meer, je kunt makkelijker de hoek om kijken, je hebt zicht in de dode hoek en kunt sneller schakelen." https://t.co/7n7iaTDPuM

Leven tussen voorbijdrijvende poep en afval op de weg en in de grachten. Dat is toch smerig! Mensen werden hier erg ziek van. 🤢 Inmiddels is het rioolstelsel in Amsterdam ruim 3900 kilometer lang. De riolering is dan misschien onzichtbaar, het is goud waard voor onze gezondheid.

18 november 2021

Waterkwaliteit kleine wateren in Nederland blijft zorgelijk

Het gaat nog steeds niet goed met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland.

Lees meer

Hoe ervaren bewoners de bruggen en sluizen?

Waternet bedient in Amsterdam 60 bruggen en sluizen. Wat vinden bewoners van deze bediening? Bekijk de resultaten.

Lees meer