Baggeren als eigenaar

Woont u aan een sloot en bent u eigenaar van de grond? Dan moet u misschien zelf uw sloot baggeren.

Het gaat om sloten die niet bij het hoofdafvoersysteem horen. Deze zijn vaak wat smaller. Woont u aan een brede sloot? Dan baggert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meestal zelf. Lees meer hierover in de legger. Daar staat wie op welke plek verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Elke november controleren we sloten en vaarten bij de schouw. Is uw sloot niet schoon genoeg? Dan krijgt u een brief met een (referentie-)nummer.

Wanneer moet ik baggeren?

Als de sloot nog maar net diep genoeg is om het water goed af te voeren. Dat is bij een diepte van ongeveer 20 cm of minder. Baggeren is meestal ongeveer 1 keer in de 7 tot 15 jaar nodig. Maar u kunt ook vaker baggeren. Dan hoeft u minder bagger in 1 keer te verspreiden. 

Het waterschap kan controleren of de sloot diep genoeg is. Is uw sloot niet diep genoeg? Dan krijgt u een brief met de vraag om de sloot te baggeren.

Hoe bagger ik mijn sloot?

U kunt uw sloot met de hand baggeren. Daarvoor gebruikt u bijvoorbeeld een baggerbeugel. U kunt ook baggeren met een machine. Denk aan een kraan of baggerspuit. Baggert u uw sloot regelmatig? Dan is de baggerspuit handig. Die verspreidt de bagger meteen over het land. Als de sloot smal is, is de baggerspuit niet ideaal. Het risico is dan dat de spuit alles uit de sloot pompt, ook vissen en kikkers.

Houd er rekening mee dat u alleen bagger uit het midden van de sloot verwijderd. De vaste bodem en randen van de oevers mogen daarbij niet geraakt of verwijderd worden. Dan worden ze minder stevig. 

Wat moet ik doen als de bagger vervuild is?

Weet u dat de bagger vervuild is? Dan bent u verplicht deze af te voeren naar een officiƫle stortplaats.

Hoe houd ik rekening met planten en dieren?

  • U kunt het best baggeren tussen 15 juli en 1 november. En dan nog het liefst tussen eind augustus en begin oktober. Dan hebben planten en dieren er het minst last van. Spaar altijd de planten die bij de oever van de sloot staan. Zowel op de wal als in het water.
  • Maak uw sloot niet aan twee kanten tegelijk schoon. Of laat sommige planten staan.
  • Is uw sloot smaller dan 2,5 meter? Laat dan 10% van de waterplanten staan. Waterplanten zijn belangrijk voor vissen en insecten.
  • Is uw sloot breder dan 2,5 meter? Dan hebt u 2 keuzes: 
    1. Haal aan 1 kant van de sloot 2,5 meter planten weg.
    2. Of haal in het midden van de sloot 2 meter planten weg.

Lees meer informatie in de Gedragscode Wet Natuurbescherming.