100 jaar schoon water in Amsterdam

Het is 100 jaar geleden dat de gemeente Amsterdam besloot een gescheiden riolering aan te leggen. Ook besloot de gemeente het afvalwater eerst schoon te maken in een rioolwaterzuivering voordat het de natuur in ging. Daarmee was de stad een voorloper. Sinds 1997 is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. Lees de interessante geschiedenis, hoe we nu grondstoffen uit afvalwater opnieuw gebruiken én onze plannen voor de toekomst.