Blik op de toekomst

Zonder er bij na te denken spoelen we nog steeds elke dag belangrijke grondstoffen door de gootsteen en de wc. Grondstoffen waar we nog iets mee kunnen. Want er valt veel te winnen uit water: bruikbare stoffen en energie. En dat is hard nodig in de toekomst.

RWZI Westpoort met zonnepanelen.jpg

We leven in een dicht bewoond gebied met veel water. We hebben het zó ingericht dat we er gezond en veilig kunnen wonen en werken. Maar het aantal inwoners in steden groeit. Dus moeten zuiveringen meer afvalwater schoonmaken. En door de verandering van het klimaat wordt het weer steeds extremer. Groeiende steden en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen. Wat doen wij samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om klaar te zijn voor de toekomst?

Extra stap zuiveren afvalwater

Bij alle rioolwaterzuiveringen willen we een extra stap toevoegen om microverontreinigingen uit het water halen. Dat zijn hele kleine deeltjes vuil, zoals resten van geneesmiddelen en gifstoffen. Deze komen in het water terecht en dit is slecht voor de waterkwaliteit én het waterleven. Oppervlaktewater is een bron voor het maken van drinkwater. En de kleine deeltjes komen in het lichaam van dieren terecht, zoals vissen. In 2022 beginnen we met RWZI Horstermeer en RWZI Amstelveen.

Energie door naar de wc te gaan

Ieder huishouden spoelt veel water weg. Bijvoorbeeld als u een douche neemt, de afwas doet of naar de wc gaat. Normaal komt al dit water in hetzelfde riool terecht. In buiksloterham doen we een proef. We houden het water van het toilet apart van het andere water. Dat doen we met nieuwe toiletten die werken met minder water: 1 liter in plaats van 7 liter. Uit het toiletwater halen we kunstmest. En uit de rest van het afvalwater halen we gas. Dit gas gebruiken we om de installatie te laten draaien. Dat scheelt geld en is beter voor het milieu. De proef doen we al 5 jaar. De resultaten zijn goed en we hebben veel geleerd. In de toekomst willen we dit op meer plekken doen. 

Ook in de nieuwe wijk strandeiland halen we warmte uit het rioolwater. Maar hier gebruiken we alleen de warmte uit grijs water. Dat is water uit de douche en de wasmachine.

Lees meer over vies water scheiden bij de bron

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Gevolgen klimaatverandering

Meer en meer krijgen we te maken met hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen. We moeten onze omgeving hierop aanpassen. Dit noemen we klimaatadaptatie. We pakken dit samen op met verschillende partijen in ons gebied.

Wilt u meer weten over hoe we dit doen? In onze special over klimaatadaptatie gaan we dieper in op dit onderwerp met een podcast, mooie voorbeelden en een filmpje.

Bekijk wat het waterschap doet tegen klimaatveranderingen

Energie uit zon, water en wind

We willen zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen. En het waterschap wil de energie die we nodig hebben zelf opwekken. In de toekomst zelfs meer dan we nodig hebben voor onze rioolwaterzuiveringen.

Wilt u meer weten over hoe we werken aan alternatieven voor fossiele brandstoffen? In onze special over energietransitie geven we meer verdieping met een podcast, mooie voorbeelden en een filmpje.

Bekijk de special over energiestransitie 

Warmte en koude uit water halen

Aquathermie is een veelbelovende techniek om duurzame warmte en koude uit water te halen. Hiermee kunnen we gebouwen verwarmen of juist koelen. Warmte en koude zijn net als gas een vorm van energie. Het is een goede andere keuze voor aardgas. Het is schoon en duurzaam. Ook is water een betrouwbare warmtebron. De overheid of semi-overheid zorgt namelijk voor het water.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht beheert oppervlaktewater en verwerkt afvalwater. Waternet het drinkwater. Daarom hebben wij een belangrijke rol in de ontwikkeling van aquathermie. We willen de eerste stappen zetten en actief meehelpen.

Waar staan we in 2050?

We willen in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent voor ons: geen afval, geen uitstoot en het zo goed mogelijk opnieuw gebruiken van materialen. Zo halen we grondstoffen, energie en warmte uit afvalwater. De grondstoffen gebruiken we opnieuw en de energie en warmte gebruiken we voor de installaties en het verwarmen van onze gebouwen.

Het eerste doel is om in 2030 de helft van onze grondstoffen te gebruiken. Dat zijn mineralen, fossiele brandstoffen en metalen. Wij zijn al op de goede weg en blijven nadenken over andere oplossingen!

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Meer weten?

Bijvoorbeeld over de geschiedenis van schoon water? Of wat we vandaag de dag doen? Lees dan verder!