1970 Waterschappen mogen rioolwaterzuiveringstaken uitvoeren

Vanaf 1970 mochten waterschappen de rioolwaterzuiveringstaken uitvoeren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgde vanaf toen voor schoon water.

Waterschappen hadden, en hebben, de belangrijke taak om ons te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor genoeg water voor iedereen. In 1970 kregen ze daar een nieuwe taak bij: zorgen voor de waterkwaliteit. Vanaf 1997 werd dit zelfs verplicht. Toen is DWR opgericht dat in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en vecht werkte.