1987 Grachtenpanden aangesloten op het riool en biogas omzetten in elektriciteit

De laatste grachtenpanden werden aangesloten op het riool. En op de rioolwaterzuivering West werd biogas omgezet in elektriciteit.

Grachtenpanden en woonboten

In 1987 werden de laatste grachtenpanden in de binnenstad aangesloten op het riool. Maar voor de woonboten duurde dit nog een tijdje. Deze werden pas tussen 2010 en 2017 aangesloten.

Amsterdamse grachten aangesloten op het riool.png

Biogas warmtekrachtkoppeling

Op de rioolwaterzuivering West werd een nieuwe techniek geïntroduceerd waarmee we
biogas dat vrijkwam bij de rioolwaterzuivering konden omzetten in elektriciteit. Dit deden we met behulp van gasmotoren.

WKK.png