1993 Oplevering rioolwaterzuivering Westpoort

Oplevering van rioolwaterzuivering Westpoort met aparte straten voor het schoonmaken van huishoudelijk en industrieel afvalwater.