2006 Oprichting Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. In de natuur en om te drinken.

We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken, schoon en voldoende water.

Hoofdkantoor Waternet.jpgZonder water is er geen leven. Schoon water is belangrijk voor onze gezondheid en onze toekomst. Daarom maakt Waternet gezond drinkwater. We zorgen dat het afvalwater en hemelwater via riolering wordt afgevoerd. We zuiveren het afvalwater en halen daar weer bruikbare stoffen uit. Wij houden het water in ons werkgebied op de juiste hoogte. We zorgen dat de dijken stevig zijn. En we houden de grachten schoon. Al deze taken maken ons uniek: wij zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop.

Lees meer over Waternet